Геотермалното отопление - достъпно и ефективно решение за постигане на устойчивост

Стефан Манги, мениджър бизнес развитие "Топлофикационни мрежи", във Веолия Франция, взе участие в Международния дискусионен форум "Бъдещето на геотермалните проекти в София и в страната" на 12 май 2023 г.

 

 

Целта на конференцията, организирана от Българския енергиен минен форум под патронажа на кмета на София, е да предизвика дискусия и да фокусира вниманието на обществото върху потенциала на геотермалната енергия за диверсификация на производството на топлинна и електрическа енергия. Интересът към темата непрекъснато расте. От една страна поради неотложната необходимост от декарбонизация на производството на енергия,от друга – поради планираните мерки на общинско ниво за намаляване на дела на изкопаемите горива в енергийния баланс на общините. Въвеждането на този нов енергиен ресурс има връзка и с още една болна за големите градове тема - борбата със замърсяването на въздуха. На форума беше представена актуална информация за реализирани проекти за отопление и охлаждане с геотермална енергия и проекти от водещи технологични компании в тази област.

 

 

Стефан Манги направи презентация на тема "Опитът на Веолия с геотермални топлофикационни системи в условията на френската схема за стимулиране". Той даде примери от работата на Веолия и опита за развитие на топлофикационни мрежи с използване на геотермални води във Франция и подчерта, че геотермалната енергия е местен, достъпен и възобновяем ресурс, който би трябвало да се използва максимално. За аудиторията беше интересно да научи и какви са основните държавни механизми, които се използват във Франция в подкрепа на развитието на геотермалните топлофикационни системи.