Групата "Веолия" е с нов изпълнителен директор

Естел Бръшляноф – с български корени и българска фамилия

С изтичане на настоящия му мандат Антоан Фреро се оттегли от поста Главен изпълнителен директор на Групата Веолия. Съветът на директорите прие решение Естел Бръшляноф, Главен оперативен директор, да поеме поста от Антоан Фреро от 1 юли 2022 г. Г-н Фреро остава Председател на Съвета на директорите на Групата.

Естел Бръшляноф се присъединява към изпълнителното ръководство на Групата през 2013 г., а през 2018 г. е назначена на поста Главен оперативен директор. Тя отговаря за управлението на "Веолия", която за десет години стана компания – световен шампион по екологична трансформация.
Г-жа Бръшляноф е първата жена Главен изпълнителен директор на Групата "Веолия" и е с български корени. В своето първо видео обръщение към "Веолия" тя споделя:

Когато бях малко момиче, исках да стана космонавт. Дядо ми, имигрант от България, дошъл във Франция през 30-те години, ми направи дори телескоп. Днес все още му дължа способността си да мечтая за звездите и да съм здраво стъпила на земята. Както и моето фамилно име.

Естел Бръшляноф, родена през 1972 г., е възпитаник на École Polytechnique и École Nationale des Ponts et Chaussées (Политехническото училище и Национално училище по мостове и пътища). Започва кариерата си в сферата на транспортната инфраструктура и работи с регион Ил дьо Франс. Тя се присъединява към Веолия през 2005 г., като през 2007 г. ръководи дейностите "Индустриално почистване и управление на съоръжения", преди да поеме дейностите от направление "Отпадъци" в регион Ил дьо Франс през 2010 г. и в Обединеното Кралство – през 2012 г. От 2012 г. до 2018 г. е Главен изпълнителен вицепрезидент за Обединеното Кралство и Ирландия и член на Изпълнителното ръководство на "Веолия". Била е член на Комисията на председателите на Конфедерацията на британската индустрия (Confederation of British Industry - CBI) и Председател на Френската търговска камара във Великобритания. През юли 2018 г. Естел Бръшляноф е назначена за Главен оперативен директор – член на изпълнителното ръководство на Групата.