Компаниите Солвей и Веолия стартират проект за енергиен преход "Домбал Енержи" ("Dombasle Énergie")

Създаването на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на получено от отпадъци гориво (RDF) ще намали значително емисиите на CO2 на завода на Солвей за калцинирана сода в Домбал-сюр-Мерт

Солвей и Веолия стартират реализирането на промишлен инвестиционен проект за енергиен преход ("Домбал Енержи"), чиято цел е да замени въглищата с гориво, получено от отпадъци (RDF), за производството на чиста и конкурентоспособна енергия за централата с историческо значение в Домбал-сюр-Мерт. Проектът ще гарантира конкурентоспособността на завода и ще намали емисиите на CO2 с 50%.

Проектът включва подмяна на три котела на въглища, с котелно помещение, оборудвано с две пещи, работещи с гориво, произведено от отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани, като така се дава възможност за намаляване наполовина на въглеродния отпечатък от промишлената дейност и спиране на вноса на 200 000 тона въглища годишно. На площадката на Домбал-сюр-Мерт ще има когенерационно съоръжение, което ще оползотворява годишно 350 000 тона гориво, получено от отпадъци (RDF), доставено от Веолия през 2024 г.

Новото съоръжение, което ще се изгради от Солвей и ще се експлоатира от Веолия, ще бъде с капацитет от 181 мегавата топлоенергия и 17.5 мегавата електроенергия, които ще се използват повторно в промишления процес. Проектът изисква инвестиция от 225 млн. евро и е планиран за реализация през 2024 г.

Проектът "Домбал Енержи" е първият във Франция, който ще постигне затворен зелен енергиен цикъл и по-специално:

  • Намаляване на екологичния отпечатък на станцията (намаляване на емисиите на CO2 с приблизително 50% или 240 000 т CO2 годишно);
  • Спиране на използването на изкопаеми горива, като внасяните от чужбина въглища се заменят с получено от отпадъци гориво, произведено във Франция, основно в регион Гранд Ест и съседните региони;
  • Създаване на нова възможност за справяне с отпадъците, за които първоначално не е било възможно рециклиране, чрез трансформирането им в зелена енергия;
  • Намаляване на потреблението на вода със 7%.

"Пионер в промишлената екология, Веолия отново се утвърждава като основен партньор на компании в промишления сектор и им помага да постигнат целите си за намаляване на въглеродните емисии", каза Антоан Фреро, Председател и Главен изпълнителен директор на Веолия. "Щастливи сме да участваме в този проект с партньор като Солвей и да допринасяме за декарбонизацията на индустрията като част от подхода за екологична трансформация."

"Основната цел на нашата пътна карта за устойчиво развитие – "Солвей – една планета" е постигането на въглероден неутралитет до 2050 г. За да можем активно да допринасяме за създаването на общество, генериращо ниски въглеродни емисии, е необходимо да трансформираме нашите заводи и да внедрим устойчиви и конкурентни алтернативни видове енергия. Това изисква установяването на партньорства между частни и обществени участници/организации?", казва Илхам Кадри, Главен изпълнителен директор на Групата Солвей. "Радваме се, че ще си партнираме с Веолия по този проект, който ще ни позволи да спрем използването на въглища във втори завод за калцинирана сода след този в Райнберг в Германия".

"Целта на Веолия е да разработи реален промишлен сектор за оползотворяване на енергия от нерециклируеми отпадъчни материали. Трансформирани в гориво, тези отпадъци дават възможност за производство на енергия и топлина, като заместват изкопаемите ресурси. "Домбал Енержи" цели да замени въглищата с гориво, получено от отпадъци (RDF), за да осигури на завода на Солвей чиста енергия, използвайки подхода за кръгова икономика и индустриална декарбонизация", обясни Ан Ле Генек, главен мениджър "Рециклиране и оползотворяване на отпадъците", Веолия Франция.

"Този важен проект осигурява бъдещето на нашия исторически обект и потвърждава решителността на Солвей да преобрази европейската индустрия за производство на калцинирана сода, превръщайки я в по-устойчива и конкурентна, и подобрявайки обслужването на клиентите ни в дългосрочен план", изтъкна Филип Керен, президент на Solvay Soda Ash & Derivatives ("Солвей калцинирана сода и производни"). " Водим се от същия импулс както и при проекта за преход към зелена енергия, изграден в Райнберг, Германия."

Тази трансформация на централата дава реално предимство в контекста на променливите цени на изкопаемите горива и данъците, налагани от европейските регламенти за използването на въглища. Повишаването на конкурентоспособността позволява поддържането на станцията и запазването на работната ръка, като осигурява пряко и непряко 1 000 работни места.

Този проект се ползва с подкрепата на регион Гранд Ест и Френската агенция за управление на околната среда и енергията.

Изглед от въздуха към завода на Солвей в Домбал-сюр-Мерт

За Солвей

Солвей е компания, чиито технологии носят ползи в много сфери на живота. С повече от 23 000 служители в 64 държави, Солвей свързва хората, идеите и принципите, за да преоткрие прогреса. Групата търси начини да създава устойчива споделена стойност за всички, по-специално чрез своя план „Солвей – една планета“, който се основава на три стълба: опазване на климата, запазване на ресурсите и насърчаване на по-добро качество на живот. Иновационните решения на Групата допринасят за създаване на по-безопасни, по-чисти и по-устойчиви продукти за дома, хранителни и потребителски стоки, самолети, автомобили, батерии, интелигентни устройства, системи за пречистване на водата и въздуха и приложения в медицината. Основаната през 1863 г. компания Солвей е сред първите три най-добри компании в света по отношение на повечето си дейности и постигна нетен оборот от 9 млрд. евро през 2020 г. Солвей е листвана на фондовата борса “Евронекст“ в Париж и Брюксел. За повече информация посетете уебсайта: www.solvay.fr.

За завода на Солвей за калцинирана сода в Домбал-сюр-Мерт

Основан през 1873 г. в регион Лорейн, заводът в Домбасл е един от най-старите производители на калцинирана сода в Групата. Той произвежда повече от 500 хил. тона натриев карбонат и бикарбонат на година, основно за местните си клиенти. С общо 3 200 служители, заводът в Домбал и други 10 завода правят Солвей един от световните лидери в производството на калцинирана сода и натриев бикарбонат. Продуктите и решенията на компанията, са предназначени за стъкларската и химическата промишленост, за индустрията с перилни препарати, използвани са също и в здравеопазването, хранително-вкусовия сектор, фуражите и за пречистване на димни газове, като се предлагат в повече от 120 страни.

За Веолия

Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 179 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2020 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни услуги – на 62 млн. души, произвежда почти 43 млн. МВтч електроенергия и рециклира 47 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 26,010 млрд. евро през 2020 г. www.veolia.com