Награда за солидарност от фондацията на Veolia награждава иновативни студентски проекти

Вече повече от десетилетие, Наградата за студентска солидарност на Фондация Veolia насърчава студенти от цял свят да създават и прилагат нови модели за устойчиво развитие.

Наградата има за цел да бъде в подкрепа на студенти, които активно участват в граждански и солидарни проекти.
 


Инициативите, с които те могат да кандидатстват, трябва да се съсредоточат върху международната помощ за развитие, насърчаването на социалните връзки и преминаването към заетост, или опазването на околната среда и биологичното разнообразие - трите области на интервенция, които са фундаментални за Фондация Veolia.

Победителите ще получат не само финансиране, но и техническа подкрепа чрез менторски програмите, в които участват експерти на  Групата Veolia по целия свят.

Жури с представители на Veolia, училища, университети и асоциации ще избере 3 проекта, между които ще се разпредели грант от 15 000 евро.

Наградата за студентската солидарност насърчава обществено-ориентирания подход на Veolia и е доказателство  за поетия ангажимента на Групата в опазването на околната среда, помощта за социално развитие и интеграция, както и борбата срещу социалното изключване.

Цялата информация за участие (дневен ред, правила, критерии за подбор) e публикувана на уебсайта на Фондацията и на страницата във Фейсбук на Student Solidarity Award.

През  2017г. групата Veolia е доставила питейна вода до 96 млн. души, пречистила е отпадъчните води на 62 млн. души по света, като своевременно е произвела почти 55 млн. мегаватчаса енергия и е преобразувала 47 млн. тона отпадъци в нови материали и енергия.

В България, Veolia е позната с дружествата „Софийска вода“ , „Веолия Енерджи България“, „Веолия Енерджи Варна“, „Веолия Енерджи Сълюшънс България“ и „САД България“.