Ново проучване на Elabe за Веолия: Здравната криза повиши значимостта на проблемите, свързани с качеството на въздуха

Има ли връзка между качеството на въздуха и здравето? В настоящата здравна криза резултатите от проучването, направено за Веолия във Франция показват, че 88% от французите смятат, че качеството на въздуха в затворени помещения оказва влияние на тяхното здраве. Веолия е поела твърд ангажимент и има всепризната експертиза по отношение на качеството на въздуха в затворени помещения.

Необходими са максимални превантивни мерки и разумни действия в сградите 

За по-голямата част от французите (88%) съществува реална връзка между качеството на въздуха и здравето. Според анкетираните рискът от заразяване чрез въздуха, който дишаме, е пряко свързан с типа пространство: открито или закрито.  Рискът се счита за основен в обществения транспорт (82%), много вероятен в затворени обществени места (77% са сигурни), и малко вероятен вкъщи (62%). 

За откритите пространства резултатът е смесен: 50% от анкетираните са убедени, че има риск, а 50% са сигурни, че няма. Хората във Франция искат максимално внимание и предпазливост на често посещаваните от тях места на закрито. Двама от всеки трима считат, че е важно да се спазват ограничителните мерки, да се проветрява, да се дезинфекцират контактните повърхности и да се поддържат инсталациите за пречистване на въздуха.  

Използването на автоматична вентилация и уреди за филтриране на въздуха, както и сензори за непрекъснато измерване на чистотата на въздуха, се възприемат като полезни от 53% и респективно от 56%, а като задължителни – от 31% и 25%.   

Връзката между Covid-19 и качеството на въздуха 

Вирусът се предава основно в затворени пространства посредством незащитен пряк контакт за 15 минути, а вирусният товар се увеличава при кашляне, говорене и дишане. Вирусът също така се разпространява чрез повърхности. Въпреки това, спазвайки ограничителни мерки (социално дистанциране, носене на маска, миене на ръцете, дезинфекциране на повърхности) и с осигуряване на свеж въздух, вероятността човек да се инфектира значително намалява. Навън рискът от заразяване е много малък поради движението на хората и непрекъснатият въздушен поток. 

Предложението на „Веолия” за качеството на въздуха в затворени помещения 

По отношение на качеството на въздуха в затворени помещения и във връзка с Covid-19, предложението на „Веолия” гарантира добро качество на въздуха, съчетано с превантивни мерки (експлоатация и поддръжка на системите), които повишават подаването на свеж въздух и намаляват риска от разпространението на коронавируса чрез вентилационните системи.

Постоянното измерване на качеството на въздуха в помещенията свежда до минимум риска от вкарване и циркулиране на замърсен въздух и вируси като Sars-CoV-2. Концентрацията на CO2 под 0,08% (800 ppm) характеризира ефективността на вентилацията. В училищата използването на автоматична вентилация и нов уред за пречистване на въздуха с ефективен филтър намаляват риска, тъй като това са помещения с ниски нива на обновяване на въздуха. Поддържането на добра хигиена на вентилационната система в сградата е от съществено значение за осигуряването на добро качество на въздуха в помещенията. 

Открийте специалния уебсайт с предложение за „качеството на въздуха в затворени помещения”.

Два примера от опита на Веолия 

В Канада Веолия управлява риска от легионела в университетския болничен център в Монреал, като осигурява превантивна поддръжка на съоръженията за пречистване на водата, следи емисиите, като комбинира енергийната  ефективност и качеството на въздуха в затворени пространства. Във Франция, централата на Веолия в Обервилие беше сертифицирана по френския стандарт HQE® /„Високо екологично качество“/ с отлична оценка и по британския стандарт BREEAM® /Метод за екологична оценка при изследванията на сгради/ с оценка „много добър“, което се дължи на избора на материали, високо ефективното пречистване на въздуха и контрол на качеството на въздуха чрез сензори за фини прахови частици, въглероден диоксид и летливи органични съединения. 

> Може да прочетете цялата статия тук.