С иновации срещу климатичните промени

"Веолия разработва екосистема от решения, с които да отговорим на 3-те ключови предизвикателства: декарбонизация, икономия и възстановяване на ресурсите, премахване на замърсяванията".

Иновациите помагат на Групата Веолия да стои твърдо на пътя си към екологичната трансформация. А преките ползи могат да се измерят буквално в числа.

  • 6 TWh биогаз годишно се произвежда в пречиствателните станции и депа за отпадъци, управлявани от компанията. Това е зелена енергия, с която се захранват местните мрежи.
  • 320 млн. куб. м. по-малко използвана вода спрямо 2019 г., или колкото е годишната консумация на Сингапур.
  • 14 млн. тона CO2 емисии и 320 млн.куб. м вода са спестени само през 2022 г. от иновативни оптимизации.
  • Хиляди тонове ценни метали като литий, кобалт, мед, манган и никел се рециклират в 4-те завода на компанията за преработка на батерии за е-автомобили. Към 2035 г. в тях ще се преработват 7 млн. батерии.
  • 15-20% по-малък енергиен разход за бизнес клиентите на Веолия - летища, болници, университети, индустриални съоръжения - е ползата от дигиталните иновации и мониторингови системи на компанията.

Какво още може да разберете от специалния проект Сторио 3 на Капитал и Веолия "С иновации срещу климатичните промени"