Сертификат за енергийна ефективност на "Веолия Енерджи Варна" -

признание за добрия пример за целия сектор в страната

На 06.11.2019 г. в хотел „Балкан “в столицата се проведе дискусия на тема "Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020"

В нея участва Любомир Костов, Ръководител отдел „Клиенти и развитие“, който представи проектите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД. Той презентира пред форума осъществения проект за подмяна на вътрешните сградни инсталации за отопление и битово-гореща вода на клиенти. Компанията присъединява нови клиенти и успоредно с това повишава енергийната ефективност при подмяната на сградните инсталации. 

 

Проектите на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД бяха високо оценени от участниците (сред които Жечо Станков – Зам.-министър на енергетиката на Република България; Валентин Николов – Председател на Комисията по енергетика, Народно събрание на Република България; Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие и тн.). 

Проектът бе оценен като единствен по рода си, енергийно дружество, което развива своите продажби, като същевременно се грижи и повишава енергийната ефективност на клиенти си. В последвалите изказвания на участници "Веолия Енерджи Варна" ЕАД бе давано като уникален пример за първата топлофикация в страната, която получава удостоверение за креативно решение за енергийни спестявания при крайни клиенти.

 

Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие, използва форума, за да връчи първите сертификати за енергийна ефективност на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, което е признание за добрия пример за целия сектор в страната.

 

Реализираните от дружеството проекти генерират достатъчно средства не само за компанията, но могат да бъдат продавани на оператори от сектора, които търсят да внедряват проекти за енергийна ефективност.