Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води край Кубратово спечели наградата за 2018 г. за воден проект в сферата на кръговата икономика

Световният форум за обмен на информация за енергията и водата 2018 г. (The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit 2018) отличи пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово, експлоатирана от „Софийска вода“ АД, за иновация в управлението на питейни и отпадъчни води

В навечерието на Световния ден на водата, по време на 6-те годишни награди за обмен в областта на енергията и водата, състояли се на 14 март в Лисабон, Португалия, Софийската пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово (СПСОВ) беше наградена за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика. 


От деветте различни категории в конкурса на престижния световен форум, „Софийска вода“ АД спечели наградата за управление на питейни и отпадъчни води. Това е признание за иновация в реализирането на устойчиво управление на питейни и/или отпадъчни води. Наградата отличава високото постижение на дружеството в сферата на  устойчиво управление на водните ресурси  в градска среда.

Тя отразява осъществената амбиция на „Софийска вода“ АД да управлява целия воден цикъл на град София  с високо качество на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, предоставяни на жителите на Столична община. При всички тези дейности дружеството използва голям брой енергоемки активи, потреблението на електроенергия за които през 2017 г. е било над 25 400 МВтч. Фактът че повече от 91% от електроенергията, необходима за услугите в рамките на водния цикъл на София се доставя от енергийно независимата СПСОВ, е основната причина за класирането сред иновативните проекти на годината в сферата на кръговата икономика. 

„Като част от „Софийска вода“ се ползваме от доверието на хората в управлението на един от най-ценните природни ресурси – водата. Това е огромна отговорност, която всички колеги се стараем да изпълняваме добросъвестно. Обновихме Софийската ПСОВ така, че тя е пример за кръгова икономика в страната и в Източна Европа“, заяви по повод наградата Изпълнителният директор на дружеството - Арно Валто. 

„Оценяваме високо тази награда, тъй като тя е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации, ангажимент да бъдем част от естествения кръговрат в природата и не на последно място, на ангажимента ни към обществото, гражданите на София и екологичните цели на Столичната община. Бих искал да посветя получената награда за иновации в управлението на питейните и отпадъчните води за Софийската ПСОВ на повече от 1100-те служители на „Софийска вода“, част от „Веолия“. Без техните непрестанни усилия и стремеж за по-нататъшно развитие не бихме били там, където сме сега – на път водният цикъл на София да стане сред първите напълно енергийно независими в света“, подчерта Арно Валто.

ПСОВ Кубратово е проектирана с капацитет за 1,3 млн. еквивалентни жители и пречиства повече от 400,000 м3 битови и промишлени отпадъчни води всеки ден в съответствие с най-строгите изисквания на Европейския съюз (включително за отстраняване на азот и фосфор). Станцията е въведена в експлоатация през 1984 г. и през годините използва между 16 000 и 24 000 МВтч електрическа енергия годишно. След инсталирането на когенераторите през 2009 г. енергията, произвеждана в станцията на годишна база, нараства от 1 500 МВтч до 23 000 МВтч през 2017 г. Осъществените мерки за намаляване на потреблението на енергия доведоха до излишък от 4 300 МВтч през 2017 г., т.е. станцията произвежда 23% повече енергия отколкото е необходима за експлоатацията ѝ. Този напредък беше постигнат чрез целенасочени инициативи, особенo през 2017 г., когато компанията въведе в експлоатация нови въздуходувки с честотно регулиране за биологичното стъпало, което увеличи ефективността на процеса с 11%. Едновременно с това беше осъществен и проект за използване на топлината от отработените горещи газове от когенераторните агрегати. Това доведе до капацитет от още 570 МВтч, което е изключително важно като допълнителен източник на топлинна енергия за увеличаване на температурата на анаеробните изгниватели в станцията. С този проект произвежданата в станцията енергия се увеличи с още 10%