Световен ден на околната среда: Десетте решения на Веолия за опазване на околната среда, борба със замърсяването и ускоряване на екологичния преход

Тази година отбелязваният от ООН на 5 юни Световен ден на околната среда е на тема "Време за природа" – защото храната, която консумираме, въздухът, който дишаме, водата, която пием, и климатът, който прави нашата планета обитаема, идват от природата. В това безпрецедентно време, природата ни изпраща съобщение, че сме близо до преломен момент. Време е да преоткрием нашата връзка с природата. Затова Веолия се обявява за защита на околната среда и биоразнообразието.

 

Ускоряване на екологичния преход

Пандемията от COVID-19 ни напомни, че благосъстоянието на хората – и в по-широк смисъл на всички живи същества – зависи от природата. Биоразнообразието, екосистемите и тяхното крехко равновесие трябва да бъдат запазени. Дейностите на Веолия (в сферата на водата, отпадъците и енергията) са пряко свързани с природната среда (въздух, вода и почви) и допринасят за опазване на околната среда в регионите, където осъществяваме дейността си, най-вече като пречистваме водата от реките и ограничаваме замърсяването на почвите. Ангажиментът на Веолия в областта на околната среда е в основата на нейната цел – "Борба със замърсяването и ускоряване на екологичния преход".

 

Десетте решения на Веолия в полза опазване на околната среда

  1. Пречистване на водата в природната среда чрез третиране на отпадъчните води и защита на растенията и дивата природа. Веолия разработи решения за премахване на различни микрозамърсители от водата, които могат да попречат на безпроблемното функциониране на живите същества.
  2. Повторно използване на отпадъчни води с цел опазване на ресурсите и водната среда: в региони, където има недостиг на вода, като Виндхук, Намибия, Веолия рециклира отпадъчните води, за да гарантира дългосрочно снабдяване с питейна вода; а в Дърбан, Южна Африка, Групата рециклира 98% от отпадъчните води в пречиствателната станция за отпадъчни води. След пречистване, тази вода се използва в производствените процеси на местната индустрия.
  3. Събиране и повторно използване на пластмаса в борбата със замърсяването на земята и водите и климатичните аномалии: в Индонезия Веолия съдейства да се даде втори живот на пластмасата със своя проект STOP project, като превръща отпадъците в ресурси.
  4. Преработка на опасни отпадъци, за да се предотврати замърсяването на природната среда (въздух, вода и почва) от най-силните замърсители: Веолия помага на производителите да ограничат във възможно най-голяма степен тяхното въздействие върху околната среда, например, когато се затварят мини.
  5. Използване на нисковъглеродни решения за намаляване на емисиите парникови газове, които подхранват климатичните аномалии и разрушават биоразнообразието: Веолия използва въглеродно неутрални процеси в завода на Renault в Танжер, Мароко.
  6. Развиване на компостирането на органични отпадъци за обогатяване на почвите по екологично чист начин: Веолия използва компост от градски отпадъци, за да направи почвите по-плодородни, като част от проекта QualiAgro.
  7. Възстановяване на екосистемите за защита на природната среда, адаптиране към последиците от климатичните аномалии (като наводнения или суша) и опазване на ресурсите, които природата ни предлага (вода, въздух, храна и др.): на 8 хектара влажна зона на обект на Sinopec, Китай, качеството на водата се подобрява и биоразнообразието се възстановява.
  8. Развиване на управлението на околната среда на нашите обекти за опазване на биоразнообразието и екосистемите: Веолия експлоатира най-голямото сондажно поле във Франция Veolia – "Crépieux-Charmy", природна област, разположена на 375 ха, откъдето се доставя вода за град Лион от 1987 г.
  9. Проектиране на екологични райони за разрешаване на екологични и социални въпроси и принос за благосъстоянието на общностите: в Париж, екологичният район Boucicaut има голямо биологично разнообразие, а е в гъсто населена градска среда.
  10. Повишаване на информираността сред служителите, подизпълнителите и обществото относно значението на опазването на биоразнообразието: в Париж, Веолия е партньор на La REcyclerie, обект, който експериментира с ангажираността на гражданското общество по отношение на околната среда. По същия начин, фондацията на Веолия подкрепя научните експедиции осъществявани с шхуната Tara в морета, океани и реки, повишавайки обществената информираност по основни екологични проблеми.

 

Може да прочетете цялата статия тук.