Световен ден за безопасност и здраве при работа

Covid-19: Намаляване на риска от предаване чрез дезинфекция на закрити пространства

В настоящaта обстановка на пандемията с Covid-19 възникват множество въпроси за това как се предава вирусът. Макар да знаем, че вирусът се предава главно от човек на човек, при близък пряк контакт и когато няма никакви защитни мерки, чрез капчици, изхвърлени най-вече при кашляне или кихане, изглежда че може да се разпространи и чрез докосване на замърсени повърхности. Тогава рискът е при докосването на лицето с неизмити ръце.

Във Въпроси и отговори за Covid-19 СЗО казва: „Проучванията предполагат, че коронавирусите (включително предварителната информация за COVID-19) могат да останат на повърхности за няколко часа или до няколко дни. Това може да варира при различните условия (например вид повърхност, температура или влажност на околната среда).“ Проучванията все още се различават относно време на оцеляване на вируса върху повърхности, но освен прилагането на защитни мерки, следва да бъде възможно да се намали рискът от размножаване чрез редовна дезинфекция на повърхности. Веолия, чрез своите дъщерни дружества Veolia Industries Global Solutions и екипите на STPI и SARP, от няколко години предлага своя опит в почистването и дезинфекцията на вътрешните пространства, по-специално със своето 3D решение (дератизация, деинсектизация и дезинфекция) и работи още по-усърдно през този период.

 

Решенията на Веолия - експертиза в три области

 

Веолия предлага на своите клиенти три вида дезинфекция с продукт, който отговаря на стандарта EN 14476 и може да се използва срещу Covid-19, в зависимост от обема и вида на повърхността и може да работи 24/7 при всякакви обстоятелства:

  • Дезинфекция на пространства чрез матиране: пръскане на дезинфектант, бактерициден, вируциден и фунгициден продукт като облак от много фини капчици. Този процес позволява да се дезинфекцират големи пространства като помещения, офиси, съблекални, интериори на обществения транспорт и др.
  • Повърхностна дезинфекция чрез пръскане: пръскане на дезинфектант, бактерициден, вируциден и фунгициден продукт под формата на много фини капки. Този процес е особено подходящ за обработка на специфични среднoголеми и големи повърхности, които е вероятно да бъдат докоснати от различни хора - например подове, мебели, оборудване и т.н.
  • Дезинфекция с био почистване: всички ръчни операции за почистване и дезинфекция на подове, повърхности и мебели с помощта на дезинфектанти, бактерицидни, вируцидни и фунгицидни продукти. Тази операция допълва обработките с пръскане и матиране и позволява третиране на подове, мебели и точки за контакт, като дръжки, стъклени прегради, бутони и др.

 

Повече информация: Марк-Оливие Уел, Директор Environmental Maintenance & Building Zone във Франция, представя новото решение за мерки относно здравето и хигиенизиране на средата тук.

 

Служителите на Веолия, участващи в този тип дейности, са оборудвани с ЛПС за еднократна употреба (лична защитна екипировка - костюми от категория 3, маска за лице ABP3 за защита на дихателните пътища, ръкавици, ботуши и др.). Те са обучени да се справят със ситуацията в пълен обем, при безопасни действия и спазване на защитните мерки.

 

Трябва да се отбележи, че дезинфекцията не е превантивна и тя не може да замени прилагането на защитни мерки. Всъщност дезинфекцираната повърхност може да се замърси отново след третиране. Целта на подхода на Веолия не е да премахне всички възможности за замърсяване, а да ги намали доколкото е възможно чрез дезинфекция на рисковите пространства и повърхности. Затова клиентите са свободни да избират честотата на дезинфекция в съответствие с техните нужди.

 

Това решение е част от предложението на Веолия за „хигиенизиране на средата и хигиенизиране на сградите", която включва и опита на компанията в подобряването на качеството на въздуха в сградите. Четете повече за експертизата на Веолия за подобряване качеството на въздуха в сградите.