Световният ден на Земята и нашият път към Екологична трансформация

Световният ден на Земята фокусира вниманието ни върху най-сериозната криза в днешно време – екологичната.

 

Повече от всякога човечеството е изправено пред глобални предизвикателства: изменение на климата, нарастващ недостиг на природни ресурси, напрежение по отношение на осигуряването на прехрана за все по-многочисленото население и влошаване на биоразнообразието, което води и до все по-честа поява на пандемии.

 

 

Veolia има цел да бъде еталонната компания за екологична трансформация в световен мащаб. Нашият екип приема предизвикателството да реагира спешно и да адаптира възможно най-бързо моделите си на потребление и производство, за да намалим драстично въздействието им върху околната среда.
 

Екологичната трансформация е в основата на нашата цел и Veolia има цялото умение и експертиза, необходими за внедряването на иновативни и устойчиви решения, които да допринесат за това.