Устойчива мобилност: компаниите Форесия и Веолия проправят път за употреба на рециклирана пластмаса в интериора на автомобилите

  • Новаторско сътрудничество в отговор на предизвикателството за разработване на рециклирани материали и постигане на средно 30% рециклирана пластмаса за модулите на автомобилния интериор до 2025 г.

  • По-кратък срок за пускане на пазара и развитие благодарение на технологичното ноу хау и промишления капацитет и на партниращите си компании.

Форесия (Faurecia), компания от Групата ФОРВИА (FORVIA), и Веолия подписаха споразумение за сътрудничество и технологични изследвания, за да разработват съвместно иновативни компоненти на модули за автомобилния интериор, с цел постигане на средно 30% рециклирани материали до 2025 г. Чрез това партньорство двете компании ще ускорят внедряването на авангардни устойчиви интериорни решения в Европа, прилагани за арматурни табла, панели на врати и централни конзоли. От 2023 г. Веолия ще започне производството на тези вторични суровини на своите обекти за рециклиране, установени във Франция.

Употребата на рециклирана пластмаса е едно от ключовите предизвикателства за екологичната трансформация в автомобилната индустрия, тъй като играе важна роля в намаляването на емисиите на CO2 и подобряването на екологичните характеристики на автомобила. В днешно време интериорът на автомобилите е направен предимно от нерециклиран материал.

Стратегическото партньорство ще позволи да се използват допълнителните възможности на компаниите относно устойчивите технологии, строгите изисквания за автомобилна архитектура, снабдяването и иновативната преработка на пластмасовите отпадъци от промишлеността и бита.

С водеща роля в рециклирането, Веолия предоставя полипропиленови компоненти за автомобилната промишленост във Франция в продължение на повече от 5 години. Този проект за сътрудничество с Форесия ще даде възможност на Веолия да разшири продуктовата си гама за интериора на превозните средства.

През 2011 г. Форесия е първият доставчик на автомобилни компоненти, който внедрява пълната гама биокомпозитни решения за таблото с контролните прибори с NAFILean ®. След повече от десетилетие и в около 13 милиона превозни средства, въглеродният отпечатък на тези продукти е с 28% по-нисък от този на конвенционалните изцяло пластмасови аналози.

Патрик Колер, Главен изпълнителен директор на Форесия, сподели: "Като доставчик на автомобилно оборудване с водещо индустриално портфолио в устойчивите материали, ние сме в уникалната позиция да предоставяме иновативни решения на производителите на коли и техните клиенти. Като обединяваме усилията си в сферата на иновациите и индустрията с Веолия, ще ускорим въвеждането на авангардни устойчиви материали, ще съкратим времето за пускането им на пазара и ще допринасяме за намаляването на пластмасовите отпадъци и укрепването на кръговата икономика. Този договор ще има и сериозен принос за пътната карта, следвана от Форесия, към въглеродна неутралност (емисиите от Обхват 3), на база на принципите за използване на по-малко, по-добре и по-дълго."

"С нарастване на търсенето на рециклирана пластмаса във всички сектори в условията на недостиг на ресурси е необходимо да се рециклират повече потоци от пластмасови отпадъци. Сътрудничеството с Форесия ни позволява да увеличим доставката на вторични суровини за автомобилната индустрия чрез разработването на компоненти с висока добавена стойност. Тези устойчиви интериорни решения ще допринесат съществено за устойчивата мобилност, която е в основата на екологичната трансформация", обяснява Естел Бръшляноф, Главен оперативен директор на Веолия. "Веолия действа по цялата верига на стойността при рециклирането и увеличава капацитета си за рециклиране на пластмаса с постоянни инвестиции в индустриализацията и разширяването на съществуващите си обекти за рециклиране във Франция и в световен мащаб, като си поставя за цел да достигне оборот от 1 милиард евро до 2025 г."

В съответствие с амбициозните цели на Групата за въглеродна неутралност, през 2021 г. Форесия създава подразделение на Групата за "Устойчиви материали" за разработване и производство на най-модерни материали. Това подразделение има за цел да предлага блокове с контролни прибори за автомобили, които са изцяло нискoвъглеродни, и дори материали с отрицателни въглеродни емисии, за да подпомогне целите за устойчивост на производителите на оригинално оборудване.

За Форесия

Форесия, компания от Групата Форвия, е световен лидер в сферата на автомобилните технологии.
С 257 индустриални обекта, 39 центъра за научноизследователска и развойна дейност и 111 000 служители в 33 държави, Форесия осъществява дейност в четири сфери: Седалки, Вътрешно оформление, Автомобилна електроника (Clarion Electronics) и Чиста Мобилност.
През 2021 г. Групата отчита общ оборот от 15.6 млрд. евро.
Форесия е вписана в Euronext Paris и е в списъка на индекса CAC Next 20.
www.faurecia.com.

За Форвия

Форвия, седмият по големина "играч" в областта на автомобилните технологии, обединява допълващите се технологични и индустриални предимства на компаниите Форесия и Хела (HELLA).
С повече от 300 индустриални обекта и 66 центъра за научноизследователска и развойна дейност, 150 000 служители, включително над 35 000 инженери в повече от 40 страни, FORVIA предлага уникален и глобален подход към предизвикателства в автомобилния сектор на днешния и утрешния ден.
Със 6 бизнес групи с 24 продуктови линии, ФОРВИЯ се стреми да стане предпочитан партньор в областта на иновациите и интеграцията за производителите на оригинално оборудване по целия свят. FORVIA предоставя решения за безопасна, устойчива, модерна и приспособена за конкретни нужди мобилност и се стреми да бъде двигател на промяната, ангажиран с предвиждането и осъществяването на трансформацията на мобилността.
www.forvia.com

За Веолия

Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 179 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,508 млрд. евро през 2021 г.
www.veolia.com