VEOLIA: Международна конференция на ООН за климата COP 26

РЕШАВАМЕ проблемите с климатичните промени чрез ЕКОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Климатичният часовник тиктака, но битката не е загубена… Има решения. Декарбонизацията на световната икономика и борбата с климатичните промени са възможни.

Веолия е непоколебимо свързана с екологичната трансформация. С решения за смекчаване и адаптиране, за намаляване на нашите въглеродни емисии и тези на клиентите ни… Ние сме партньори в декарбонизацията и устойчивостта.

Научете повече за всички наши ангажименти, действия и решения за справяне с климатичните промени и за изграждане на по-устойчиви градове и индустрии по цял свят. Заповядайте на нашите три уебинара, посветени на ЕНЕРГИЯТА, ПРЕРАБОТКАТА НА ОТПАДЪЦИ и ВОДАТА.

Регистрирайте се за участие на www.veolia.com
Запазете датите за следните уебинари:

  • ЕНЕРГИЯ – 22 октомври, 11:30 - 13:00 ч. Дискусия за декарбонизацията и бъдещето на енергетиката.
  • ВОДА – 26 октомври, 10:30 - 12:00 ч. Дискусия за обезсоляването, повторното използване на отпадъчните води и дигитализацията.
  • ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ – 29 октомври, 13:30 - 15:00 ч. Дискусия за рециклирането на пластмаси, за твърдите възстановени горива от отпадъци, биогаз и др.

Регистрирайте се за участие на www.veolia.com


Вижте първия уебинар - Декарбонизация и бъдещето на енергетиката - с решенията, които Веолия внедри в Полша, Обединеното кралство, Съединените щати и др.

 


Вижте втория уебинар - Обезсоляване, повторно използване на отпадъчни води, дигитализация - с решенията, които Веолия внедри във Франция, Оман, Дания и др.

 


Вижте третия уебинар - Отпадъци - рециклиране на пластмаси, твърди горива от отпадъци, биогаз и др.