"Веолия“ и "Елаб" представят първото глобално проучване на общественото мнение за екологичната трансформация

Готови ли сме да приемем промените, необходими да се справим с неотложните екологични предизвикателства?

За да отговорят на този въпрос, "Веолия", глобалният лидер в предоставянето на екологични услуги, и "Елаб", френска агенция за проучвания и консултантски услуги, стартираха първото проучване – "барометър за екологичната трансформация". Това първо по рода си глобално проучване на общественото мнение оценява как се приемат екологичните решения и анализира пречките, както и механизмите за ускоряване на трансформацията.

С извадка, обхващаща повече от половината световно население на пет континента, този барометър разкрива безпрецедентни резултати: въпреки че изменението на климата е неоспоримо, според анкетираните в проучването е все още трудно да си представим пътя, по който трябва да поемем, за да намалим последствията от него. Мнозинството от анкетираните от 25 различни държави казват, че при определени условия са готови да стигнат и по-далеч.

 

 

Основни изводи на световно ниво

  • 67% от населението по света изразяват убеденост, че цената на последиците от изменението на климата и замърсяването ще бъде по-голяма от инвестициите, необходими за екологичната трансформация.
  • 60% от населението по света изразяват готовност да приемат повечето от промените (икономически, културни, социални), които масовото внедряване на екологични решения би изисквало. Но при ясни условия: без рискове за здравето, справедливо разпределение на усилията и доказана полезност на решението.
  • 56% от населението по света смятат, че не се обсъждат достатъчно решенията за намаляване на замърсяването и климатичните промени.

 

По много теми, обхванати от проучването, се очертава ясен консенсус за вече тестваните екологични решения и стабилно ниво на приемане на промените, необходими за прилагането им (независимо дали за инициативи, свързани с енергията, опазването на ресурсите или водата).

 

Ключови изводи относно социалната приемливост на екологичните решения в световен мащаб

 

За Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на "Веолия"

"Това първо по рода си проучване подчертава пречките и механизмите на социалното и икономическо приемане на широкомащабното внедряване на екологичните решения. Резултатите са недвусмислени: ясното осъзнаване на проблемите с изменението на климата е широко застъпено и хората по целия свят са убедени, че цената на бездействието ще бъде в действителност по-висока от тази на действието. Те искат да научат повече за съществуващите решения и подкрепят широкомащабното им внедряване, при условие че те се прилагат по справедлив и ефективен начин. Тези окуражаващи резултати ни възлагат още по-сериозно отговорност и ангажимент от всяка от страните – компании, публични власти и граждани – за мобилизиране на усилията и ускоряване на екологичните решения. Поради това вече не е възможно да се отлагат за утре решенията, които трябва да се вземат днес."

За Бернар Санан, Президент на агенцията за проучвания и консултантски услуги "Елаб"

"Първият барометър на екологичната трансформация показва убедеността според световното обществено мнение, че преживяваме края на един свят, но не и края на света. Вместо да се предаваме в условията на необходими неотложни мерки във връзка с изменението на климата и опазването на околната среда, тази убеденост подтиква хората да предприемат действия и да вярват, че можем да спечелим повече отколкото да загубим с осъществяването на екологичната трансформация. Докато решенията за намаляване на последиците върху околната среда все още са малко дискутирани, това проучване ни помага да разберем условията за тяхното приемане, за да се ускори екологичната трансформация."

За методологията

Проучването беше проведено в 25 страни на 5 континента с повече от 25 000 анкетирани лица (около 1 000 от страна). Страните бяха подбрани по демографски характеристики, последици по отношение на емисии на парникови газове и възможност за осигуряване на разнообразие в политическо, културно и екологично измерение. Като цяло тези страни представят почти 60% от населението на света и 68% от емисиите на парникови газове в целия свят. Проучването е проведено онлайн в периода 24 август – 26 септември 2022 г. За всяка от 25-те страни е избрана представителна извадка с постоянно пребиваващи лица на възраст 18 или повече години. Честота: на всеки 18 месеца (дълъг период на изменение на представителство, мнения и поведения).

За "Елаб"

"Елаб" е независима френска агенция за проучвания и консултантски услуги, основана през 2015 г. от Бернар САНАН. Провежда многобройни проучвания за компании, бизнес и медийни участници във Франция и в чужбина, особено по социални въпроси и обществен дебат.
www.elabe.fr @elabe_fr

За "Веолия"

Групата "Веолия" се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и почти 220 000 служители, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно, за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, "Веолия" съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата "Веолия" доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. "Веолия Енвиронман" (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,508 млрд. евро през 2021 г.
www.veolia.com