Веолия и нейните партньори изграждат собствена система за ранно предупреждение за идентифициране и количествена оценка на варианти на SARS-CoV-2 в отпадъчните води

Решението Vigie Covid-19 може вече да следи за признаци на варианта Омикрон в отпадъчните води, действайки като система за ранно предупреждение при наблюдение на развитието на пандемията

Веолия, IPMC (CNRS-Université Côte d’Azur), стартъп компанията IAGE и Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) продължават съвместната си работа по оптимизиране на Vigie Covid-19, тяхното новаторско решение за откриване и количествена оценка на SARS-CoV-2 в отпадъчните води за рекордно кратко време. Внедреният през септември 2020 г. метод вече е направил възможно откриването и количествената оценка на вариантите Алфа, Бета и Гама, след което варианта Делта това лято, а сега и варианта Омикрон.

Използвано експериментално като допълнение към съществуващите клинични данни, наличието на Sars-Cov-2 в отпадъчните води има потенциала да стане нов индикатор в помощ на управлението на пандемията. Във Франция Националната референтна лаборатория, назначена от Здравното министерство и Министерството на екологичния преход1, наскоро внедри процес по хармонизиране и обединяване на подобни методи за мониторинг.

Решението Vigie Covid-19 е най-използваното в Европа за количествена оценка на SARS-CoV-2 в отпадъчните води към днешна дата. С техниките за PCR скрининг, решението позволява идентифициране на наличието на познати мутации, произхождащи от съществуващи варианти, както и оценка на тяхната концентрация, а методите на секвениране идентифицират мутациите, както и съотношението на вариантите.

Кампанията по засичане на варианта Омикрон, проведена от Веолия и партньорите ѝ през декември сред дванадесет общински и индустриални обекта в Европа, направи възможно продължаването на усъвършенстването на решението Vigie Covid-19, като бяха отбелязани няколко основни напредъка:

  • Само две седмици са необходими за започване на кампания за мониторинг на нов вариант;
  • В момента PCR скринингът на проба отнема само няколко часа до един ден;
  • Секвенирането на проба отнема по-малко от един ден без предварително калибриране;
  • Резултатите могат да бъдат използвани веднага след появата на нов вариант в даден регион.

С успеха на нашата трета кампания, която демонстрира ефективността на Vigie Covid-19, сега сме готови, заедно с нашите партньори, да го предоставим на по-голям брой заинтересовани страни. Едно мащабно внедряване би позволило чрез по-добро обхващане на териториалната мрежа данните да се съпоставят с тези на местните здравни власти. Така нашият метод може да представлява отлично допълнение към клиничните изпитвания в борбата срещу разпространението на пандемията, като осигурява разбираема информация и динамика, съответстващи на нивата на заболеваемост, докладвани от здравните власти в Европа

philippe seberac
Philippe Sébérac, Директор "Технологична и научна експертиза" във Веолия

Групата Веолия се стреми да бъде компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и с близо 179 000 служители компанията разработва и внедрява полезни и практични решения за управлението на водите, отпадъците и енергията, които допринасят за радикален обрат на настоящата ситуация. Чрез своите три взаимнодопълващи се дейности Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурси, опазване на съществуващите ресурси и възобновяването им. През 2020 г. групата Веолия доставя питейна вода на 95 милиона души, услугата пречистване на отпадъчни води – на 62 милиона души, произвежда близо 43 милиона мегаватчаса електроенергия и рециклира 47 милиона тона отпадъци. През 2020 г. Веолия Енвиронман (регистрирана на борсата Euronext Paris: VIE) отчита консолидирани продажби на стойност €26,010 млрд.
www.veolia.com