Веолия: компанията екотрансформър

Веолия през 2022 г. в числа:

  • 14 млн. тона по-малко CO2, което се равнява на 14 млн. двупосочни полета между Париж и Ню Йорк или на въглеродния отпечатък на повече от 140 млрд. часа стрийминг в интернет.
  • 320 млн. куб. м. по-малко използвана вода спрямо 2019 г. – или колкото е годишната консумация на Сингапур.
  • 490 хил. тона рециклирана пластмаса. Използването на рециклирана пластмаса спестява 70% от въглеродните емисии на първичната пластмаса.

Не пропускайте да прочетете и още интересни неща тук.