Веолия обявява промяна в управлението си в подкрепа на създаването на световен шампион по екологична трансформация

  • Считано от 1 юли 2022 г., функциите Председател и Главен изпълнителен директор ще бъдат разделени.

  • Директорите ще предложат Антоан Фреро да запази поста си на Председател на Съвета на директорите на Веолия.

  • Естел Бръшлянов ще бъде новият Главен изпълнителен директор на Веолия, като на следващото общо събрание на акционерите ще бъде предложено тя да стане член на Съвета на директорите.

Няколко дни преди подписването на историческото за Веолия сливане, което ще увеличи работната ѝ сила от 180 000 на 230 000 служители и приходите ѝ – от 27 млрд. на 37 млрд. евро, на заседанието си на 10 януари 2022 г. Съветът на директорите на Веолия взе решение да раздели функциите на председателя на съвета на директорите от тези на главния изпълнителен директор.

Антоан Фреро изрази желанието си да се оттегли от поста Главен изпълнителен директор, който заема от 2009 г. насам, при изтичането на настоящия му мандат. Поради това, той поиска от Съвета на директорите да се дадат указания на Комитета за подбор на кандидати и с подкрепата на компания за подбор на кадри да се направи задълбочен преглед и избор на най-подходящо управление на компанията, която променя своя мащаб и продължава да се разширява в международен план.

Директорите изразиха единодушното си желание Антоан Фреро да продължи да бъде Председател на Съвета на директорите на Веолия, за да може Групата да продължи да ползва неговия успешен опит начело на Групата и ангажираност към ценностите на Веолия. За тази цел, на общото събрание на 15 юни 2022 г. те ще предложат на акционерите да подновят неговия мандат като председател.

Членовете на Съвета на директорите са доволни от възможността да продължат да разчитат на Антоан Фреро като председател и му благодариха сърдечно за 13-те години, които е посветил на управлението на Групата. Те единодушно изказаха признание за осъществените от него значителни успешни преобразувания в организационно, оперативно и културно отношение, за да може Веолия да се адаптира към икономическите, търговски, социални, обществени и екологични предизвикателства, свързани с екологичната трансформация.

По предложение на Комитета за подбор на кандидати, Съветът на директорите взе и решение Естел Бръшлянов, Главен оперативен директор, да замени Антоан Фреро на поста Главен изпълнителен директор на Веолия, считано от 1 юли 2022 г. Ще бъде предложено на акционерите тя да стане член на Съвета на директорите.

Естел Бръшлянов се присъединява към изпълнителното ръководство на Групата през 2013 г., а през 2018 г. е назначена от Антоан Фреро за главен оперативен директор. Тя ще управлява и ръководи Веолия, която през последните десет години се превърна в световен шампион по екологична трансформация. За да изпълнява своята мисия, Естел Бръшлянов ще може да разчита на подкрепата на обновени изпълнителен и управителен комитети, включително и на някои от водещите световни експерти в бизнес направленията вода, енергия и отпадъци.

Антоан Фреро, Председател и Главен изпълнителен директор, сподели: "Естел работи за Веолия от почти 20 години и нейната успешна кариера във Франция и чужбина показа, че тя притежава всички необходими качества да води нашия екип и да продължи да подкрепя нашата Група в амбицията ѝ за екологична трансформация. Заедно с мен тя участва във вземането на най-важните организационни решения за нашата Група през следващите двадесет години. Затова съм много доволен, че тя ще може да напише нова страница в историята на Веолия, като превърне световния шампион по екологична трансформация в реалност. Тя има пълното ми доверие да ръководи този нов етап и може да разчита изцяло на моята подкрепа. От своя страна, като председател, ще гарантирам, че Съветът на директорите ще изпълнява пълноценно ролята си в управлението, като помага на Веолия да осъществява своята мисия като компания, която носи ползи на своите заинтересовани страни и остава вярна на целта си".

Антоан Фреро

Естел Бръшлянов, Изпълнителен вицепрезидент, сподели: "След четири години работа с Антоан за преодоляване на изключителни предизвикателства, за мен е особена чест да ми бъде възложено ръководството на Веолия от следващото полугодие. Компанията е коренно променена, обединена и повече от всякога готова да бъде лидер във всяка една от своите дейности. Ще се радвам да продължа с всички 230 000 служители, с които Групата ни ще работи от утре, дългогодишните ни усилия да позиционираме Веолия като компанията – еталон, с която местните власти и индустрии желаят да осъществяват екологичната си трансформация, а също и като компанията, с която по-младите поколения, силно ангажирани по въпросите, свързани с околната среда, искат да работят. За тази цел, бих искала Веолия да ускори още повече диверсификацията на своите таланти и да продължи усилено да предлага иновативни решения за планетата."

Естел Бръшлянов

Естел Бръшлянов, родена през 1972 г., е възпитаник на École Polytechnique и École Nationale des Ponts et Chaussées (Политехническото училище и Национално училище по мостове и пътища). Започва кариерата си в сферата на транспортната инфраструктура и работи с регион Ил дьо Франс по въпроси, свързани с транспорта. Тя се присъединява към Веолия през 2005 г., като през 2007 г. ръководи дейностите „Индустриално почистване и управление на съоръжения“, преди да поеме дейностите от направление „Отпадъци“ в регион Ил дьо Франс от 2010 г. и в Обединеното Кралство от 2012 г. Между 2012 и 2018 г. тя е Главен изпълнителен вицепрезидент за Обединеното Кралство и Ирландия и член на Изпълнителното ръководство на Веолия. Била е член на Комисията на председателите на Конфедерацията на британската индустрия (Confederation of British Industry - CBI) и Председател на Френската търговска камара във Великобритания. През юни 2018 г. Естел Бръшлянов е назначена за Главен оперативен директор – член на Изпълнителния комитет на Групата.


За Веолия

Групата Веолия се стреми да бъде компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и с близо 179 000 служители Групата разработва и внедрява полезни и практични решения за управлението на водите, отпадъците и енергията, които допринасят за радикален обрат на настоящата ситуация. Чрез своите три взаимнодопълващи се дейности Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурси, опазване на съществуващите ресурси и възобновяването им. През 2020 г. групата Веолия доставя питейна вода на 95 милиона души, услугата пречистване на отпадъчни води – на 62 милиона души, произвежда близо 43 милиона мегаватчаса електроенергия и рециклира 47 милиона тона отпадъци. През 2020 г. Веолия Енвиронман (регистрирана на борсата Euronext Paris: VIE) отчита консолидирани продажби на стойност €26,010 млрд.
www.veolia.com