Веолия отправя предложението "GreenPath Zero Carbon" (Зелен курс за нулеви емисии), за да помогне на своите клиенти да ускорят пътя към декарбонизация

Веолия, световен шампион по екологична трансформация, отправя уникално глобално предложение, в помощ на общинските и индустриалните клиенти и клиентите ѝ от сектора на услугите в разработването и реализирането на пътните им карти за декарбонизация. Предложението включва и адаптирането на бизнес моделите им към настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с климата, както и решения, допринасящи пряко за изпълнението на целите на Европейския съюз за климата – намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. и постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

 

Новото предложение обхваща цялата верига за създаване на стойност, като осигурява възможност на клиентите да намалят емисиите си до 80%. То включва портфолио от 100 решения от областите на експертиза на Веолия – в управлението на водите, енергията и отпадъците, от които 80% са вече съществуващи, като например тези за енергийна ефективност, преминаване на други горива и др. и 20% иновативни: улавяне, използване и съхранение на въглерод, "зелен" водород и т.н. Предложението се основава на дигиталната платформа GreenPath, която позволява на клиентите да оценяват отпечатъка върху водите и биоразнообразието, общите си екологични резултати, като използват инструменти за инвентаризация на емисиите, и да избират подходящи дългосрочни технически решения.

 

Веолия може да помага на индустриалните клиенти да намаляват емисиите си:

  • Нагоре по веригата на производствените процеси, като им доставя рециклирана пластмаса, нисковъглеродни горива (твърди възстановени горива) и др.
  • В производствените им процеси, чрез подобряване на енергийната им ефективност, замяна на изкопаемите горива с местни възобновяеми/декарбонизирани енергийни източници и намаляване на потреблението им на вода и свързаните с тези дейности емисии.
  • Надолу по веригата на процесите чрез рециклиране на отпадъците им, оползотворяване на енергията от процесите и повторно използване на пречистените отпадъчни води.
  • Чрез иновации, с разработването на пилотни проекти във важни нововъзникващи области – например „зелен“ водород, улавяне и съхранение на въглерод.

Почти всички участници в икономическата и социалната сфера са поели ангажимент да постигнат въглеродна неутралност и Веолия ги подкрепя в този процес с подходящи решения в сферата на промишлената екология. Предложението "GreenPath" обхваща най-доброто от нашата международна експертиза в трите ни бизнес направления – управлението на водите, енергията и отпадъците, което ни позволява да създаваме пътни карти за декарбонизация с нашите клиенти и да им помагаме да преобразуват бизнес моделите си по устойчив начин, споделя Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на Веолия. Нашата задача и отговорност като лидер в сферата на екологичните решения е да предоставяме решенията, необходими на клиентите ни по пътя към декарбонизация, намаляване на замърсяванията, спестяване и възобновяване на ресурсите.

За повече информация, моля, посетете уебсайта: GreenPath Zero Carbon

За Групата Веолия
Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента, с близо 220 000 служители по света, Групата проектира и внедрява решения, едновременно практични и полезни, за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна в настоящата ситуация. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2022 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. "Веолия Енвиронман" (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 42 885 млн. евро през 2022.
www.veolia.com