ВЕОЛИЯ ПОДКРЕПИ ЛЯТНА УЧЕНИЧЕСКА ЕКОАКАДЕМИЯ

 За четвърта поредна година бяха връчени наградите „Екообщина“ - конкурс, организиран от Френския Институт и посолството на Р Франция у нас. Конкурсът насърчава екологични граждански и институционални инициативи за устойчиво градско развитие, което дава възможност за двустранно сътрудничеството и обмяната на опит между български и френски общини, НПО и образователни центрове.

При връчването на четвъртите поредни награди новоназначеният посланик на Франция у нас, Нейно превъзходителство Флоранс Робин подчерта значението на инициативата и развитието й като елемент от решаването на глобалните проблеми на развитието на планетата.

Тази година фокусът на „Екообщина“ и участниците в конкурса бе върху малките общини – под 10 000 жители. Отличени бяха общините Смядово, Сапарева баня, Драгоман, Ново село, Лесичово и Антоново с проекти в областта на енергийната ефективност.

Веолия бе специално отбелязана сред компаниите, които участват от самото начало в инициативата „Екообщина“ с принос в обмена на специалисти от областта на водния сектор, преработката на отпадъци и енергия. През 2019 г. Веолия чрез водното си дружество „Софийска вода“ даде възможността на 60 младежи от Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Каварна, Казанлък, Карлово, Пловдив и Първомай да генерират интересни идеи за решаване на екологични проблеми по време на проведената Лятна академия във Врачанския Балкан.


„У мен предизвика особено голям интерес предложението на учениците от  „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин с проекта им: „Водата е живот! Пазете живота!“, сподели след официалната церемония по награждаването на участниците в ежегодния конкурс Франсоа Деберг, Директор на Веолия за Балканите. Предлаганият плуващ робот за изследването на замърсяването на водите и събиране на пластмасови отпадъци представлява иновативна идея, която напълно отговаря на девиза на Веолия: “Възобновяваме ресурсите на света!“ и е един от акцентите в индустриалната ни дейност – оползотворяването на отпадъци. Гордеем се, че поддържаме инициативата Екообщина, която не престава да се развива!“, заяви г-н Деберг.

Не по-малък интерес предизвикват и останалите отличени проекти, които роди лятната екоакадемия. Учениците от пловдивската художествена гимназия предлагат създаването на електронна игра, която да насърчава разумното, отговорно (екологосъобразно) потребление и възпитанието чрез играта на децата и младите.
Учениците от Първомай от ПГСС „Васил Левски“, предлагат система за оползотворяване на компоста от косенето на зелени площи и поддръжката на градинката и дърветата на училището си, а Клуб „Екопулс“ в Каварна имат идеи за производство на енергия от компоста на изхвърляните от морето водорасли. Участниците от Варна от ПГССД „Николай Хайтов“ обмислят създаването на система, която да информира хората за екологичните последствия от унищожаването на вода, почва, растения, а оттам и на атмосферния въздух. Журито, оценяващо проектите по време на академията, открива голям потенциал в проекта на учениците от Пловдив от СУ „Васил Левски“ за създаване на „Екобот“. Те са разработили уред, който при предаване на отпадък ще оценява стойността му, ще дава QR-код (ваучър) за отстъпки в търговски магазини, екоопаковки или опция за дарителство за кауза.

Ежегодният конкурс „Екообщина“, провеждан под почетния патронаж на президента на Р България, съвместно с МОСВ и МРРБ и Френското посолство, се провежда с постоянното спомоществователство на Веолия в България. Освен малки общини и връзката на образователни институции с околната среда, още две категории дават възможности за участие
на НПО-та с екологична и спортна насоченост.