Веолия повежда борбата със замърсения въздух в сградите

По повод публикуването на резултатите от проучване на института „Елаб“ (Elabe) за Веолия във Франция, Белгия и Шанхай (Китай), на 5 юни 2019 г. Антоан Фреро, Председател на Групата и Главен изпълнителен директор, представи нова оферта на Групата за подобряване на качеството на въздуха в затворени помещения. Тя е иновативна, тъй като обхваща цялата верига за създаване на стойност и взема предвид особеностите и нуждите на различните видове клиенти.

Резултатите от проучването, направено от института „Елаб“ през 2019 г. за Веолия във Франция, Белгия и Шанхай (Китай), дават важна информация: един от двама французи и над 60% от белгийците и жителите на Шанхай с изненада разбират, че хората са изложени на по-голям риск от мръсния въздух в домовете и сградите, които посещават често, отколкото от атмосферния въздух.

Въпреки това проучването показва, че повечето хора подценяват рисковете за здравето, особено в личните си пространства: повече от половината от анкетираните са изненадани, че са изложени на по-голям риск от мръсния въздух вътре в жилищата си и в другите сгради, отколкото когато са навън. И голяма част от тях не са запознати с възможните източници на това замърсяване, като ароматизатори за въздух, почистващи препарати за дома, боя и покритие на пода и стените, както и с потенциалната им вреда. Има всеобщо схващане и в трите държави, че е време да се повиши осведомеността по отношение на източниците на това замърсяване и да се предприеме поведение и действия, за да се подобри качеството на въздуха в сградите. Призивът, отправен от гражданите за колективни мерки, подчертава степента на информираност по този проблем и необходимостта частният и общественият сектор да предприемат действия. 

 

Веолия се ангажира с подобряване качеството на въздуха в затворени помещения

 

 „Замърсяването на въздуха е един от основните екологични рискове в света. По същия начин, по който Веолия превърна достъпа до питейна вода в съществен фактор на общественото здраве и качеството на живот, Групата реши да използва опита, познанията и решенията си за по-добро качество на въздуха в затворени помещения.“

 

Това е иноваторска оферта, подходяща за всеки тип клиент, индустриален или общински, и всеки тип сграда – офис, учебно заведение, търговски център или болница – като отразява техните специфични нужди и изисквания.“

 

Антоан Фреро, Председател на Веолия и Главен изпълнителен директор

 

Интегрирана оферта, която обхваща цялата верига за създаване на добавена стойност за качеството на въздуха в сградите

 

Офертата на Веолия е разделена на няколко нива на обслужване: Air Control, Air Performance и Air Human:

 

AIR Control – информираност, която позволява на клиентите да са информирани за качеството на въздуха в помещенията и да въздействат на заобикалящата ги среда, като оценяват нивото на замърсителите, идентифицират потенциалните източници на замърсяване и предлагат подходящи решения. 

 

AIR Performance – контрол, който позволява на клиентите да осигуряват чист въздух в сградите, като оценяват качеството на въздуха, оптимизират практиките и функционирането на инсталациите и гарантират резултати с висока степен на ефективност и последващ контрол.

 

AIR Human – човешкият фактор, който дава възможност на хората да участват в подобрението на качеството на въздуха, като им се осигурява достъп до разбираема информация за качеството на въздуха и участие в коригиращи действия, отчитайки нагласите на заинтересованите лица. 

 

Кликнете тук за онлайн достъп до проучванията на „Елаб“ във Франция, Белгия и Китай. 

За повече информация за новите услуги и възможности, които Веолия предлага по отношение на качеството на въздуха в помещенията, посетете тази страница

 

Замърсяването и последствията в цифри 

 

Актуални данни (Източник: СЗО – 2018 г.)

 

През 2016 г. 8 милиона смъртни случая се приписват на замърсяването на въздуха=> 4,2 млн. умират преждевременно поради замърсяване на атмосферния въздух и 3,8 млн. преждевременни смъртни случая, дължащи се на замърсяване на въздуха в затворени помещения. 

През 2016 г. 91% от населението в света живее на места, в които нормите за качеството на въздуха на СЗО са превишени.

През 2015 г. разходите за здравеопазване в резултат на замърсения въздух се оценяват на 21 милиарда долара. Замърсяването на въздуха се отчита като причина за загуба на работоспособност  за 1,2 милиарда дни (Източник: „Икономически последствия от замърсяването на въздуха в сградите“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, септември 2016 г.)  

 

Актуални данни (Източник: СЗО – 2018 г.)

 

През 2016 г. 8 милиона смъртни случая се приписват на замърсяването на въздуха=> 4,2 млн. умират преждевременно поради замърсяване на атмосферния въздух и 3,8 млн. преждевременни смъртни случая, дължащи се на замърсяване на въздуха в затворени помещения. 

През 2016 г. 91% от населението в света живее на места, в които нормите за качеството на въздуха на СЗО са превишени.

През 2015 г. разходите за здравеопазване в резултат на замърсения въздух се оценяват на 21 милиарда долара. Замърсяването на въздуха се отчита като причина за загуба на работоспособност  за 1,2 милиарда дни (Източник: „Икономически последствия от замърсяването на въздуха в сградите“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, септември 2016 г.)