Веолия в България и лятното училище на Групата

За четвърта поредна година Веолия в България предостави възможност на български студенти да бъдат част от лятното училище на Групата и да се запознаят с въпросите за устойчиво развитие и кръговата икономика.
Десетото издание на Лятното училище на Веолия (Veolia Summer School) 2019 събра 36 студенти от 31 университета, от 20 страни.

По време на 10-дневното обучение в кампуса на Веолия, който се намира в близост до френската столица Париж, студентите се запознаха с дейностите на
компанията, проведоха срещи с оперативни мениджъри и такива от „Човешки ресурси“, и посетиха значими за града индустриални и общински обекти,
управлението на които е поверено на Веолия. А за да разберат по-добре въпросите, свързани с устойчивото развитие и кръговата икономика, те работиха върху конкретен бизнес казус – „Умният град през 2025 г.“, като целта им беше да разработят глобално, умно и дигитално решение за градове, като съчетаят трите направления, в които Групата развива дейност – вода, енергия и отпадъци, в единна стратегическа визия.
Двама български студенти получиха възможност да представят страната ни в новото издание на програмата: Кремена Дечева от Билогическия факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Димитър Илиев от Технически университет Варна.

След завръщането им ги попитахме :
Веолия: „Какво знаеше за Веолия преди и какво научи за Веолия след стажантската програма?“
Кремена: „Свързвах Веолия основно с дейността й по управление на водите и по-точно “Софийска вода”. След края на програмата, осъзнавам действителните мащаби на компанията и отговорността на целите, които си поставя.“
Веолия: „Какво трябва да знае всеки за Веолия?“
Кремена: „Според мен нещата, с които компанията изпъква са отношението към служителите, стремежа към креативност, иновативност, неспиращо развитие и подобрение. Разбрах, че във Веолия, безопасността при работа е на първо място. Също така, компанията се старае да приложи принципа на кръговата икономика във всеки възможен проект, за да може той да е едновременно ориентиран към клиента и към околната среда.“ 

Димитър споделя своите впечатления за проекта „Smart city 2025”:
„Освен опознаването на Веолия като глобална компания, предоставяща услуги за околната среда, ръководителите на проекта ни осигуриха посещение и достъп до съоръженията на Веолия на терен, за да се запознаем с работата им и да разговаряме с експерти в конкретните области енергия, вода и отпадъци. Благодарение на тези визити, всички от проекта успяхме да научим много за процесите на пречистване на водата и рециклирането на отпадъци, с цел производство на енергия.“
Може да гледате видеото от Veolia Summer School 2019 тук.
---
Целта на Лятното училище на Веолия е да създаде кръг от таланти, някои от които могат да се присъединят към екипа на Групата след завършване на обучението си. Това лятно училище укрепва връзките между университетите, студентите и Веолия по три ключови теми: многообразие в географски, учебен аспект и представителство на половете; ангажимент и отговорност по отношение на екологичните проблеми; и накрая, развлечения и общуване в дружелюбна атмосфера.

Обучение в Лятното училище на Веолия са преминали вече 363 студенти. Веолия е първата компания в сектора на услугите, свързани с околната среда, която през 2010 г. стартира своята инициатива - лятно училище.
Повече информация за закриващата церемония, проведена на 8 юли, е предоставена тук.