Веолия в България отбелязва Международния ден на биоразнообразието

Веолия в България с гордост отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май 2021 г. под надслов "Ние сме част от решението #ЗаПриродата".

За Веолия навсякъде по света Денят на биологичното разнообразие през 2021 г. е призив за действие. Действие, което е нещо повече от грижа за растенията, животните и екосистемите – това е грижа за нас и нашата планета! Опазването на биологичното разнообразие е отговорът на предизвикателствата пред устойчивото развитие. Грижата на Веолия България за това природно богатство включва ежедневни конкретни действия, които са в основата на нашата Цел и допринасят за екологичната трансформация.