Енергийно управление

Промишлени предприятия, без значение каква е сферата им на дейност - автомобилната, фармацевтична, химическа, електрическа, металургична промишленост, земеделието, хранително-вкусовата или рафинираща промишленост, е необходимо да се съсредоточат главно върху основните си функции.

Във времето на повишаване на цените на горивата и  по-голяма осведоменост за въглеродния отпечатък, енергията става все по-важен фактор за конкурентоспособността на производителите. Всеки аспект е важен на техните обекти. Като децентрализирана енергийна компания, Веолия предоставя енергийни решения, които предлагат висока добавена стойност и отговарят на техните изисквания по отношение на надеждност, качество, възможност за предоставяне и цена.

 

ФАКТОРИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Производителите са в непрекъсната конкуренция, което ги кара да се съсредоточат върху основната си дейност. Повече от всякога им е необходимо да контролират разходите си и намаляват рисковете, като се стремят да се справят с нестабилните цени на енергията и въглерода. Те желаят да постигнат максимално задоволяване на собствените нужди от енергия, да гарантират надеждност на съоръженията и създадат производствена среда с нулеви работни инциденти.
 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА  
Големи производствени предприятия, особено в хранително-вкусовата, химическата и фармацевтична промишленост, се обръщат към Веолия с пълното съзнание, че могат да разчитат на аргументираните ѝ оценки и експертиза при проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийни централи. Други активи включват възможността на Веолия да разработва решения, които са високорентабилни и екологосъобразни, подкрепени с най-добрите съществуващи технологии, включително използването на биомаса, биогаз, оползотворяване на енергия и комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Веолия работи като истински промишлен партньор по тези проекти, с ангажимент за постигане на очакваните резултати. Компанията следва глобален подход по отношение на енергийните проблеми, като обхваща техническите, социални и финансови аспекти и заедно с това управлява квоти за въглеродни емисии. 
 
ВЕОЛИЯ​ - ЕТАЛОН ЗА ПАРТНЬОР
Веолия има ангажимент към 4300 промишлени съоръжения по света, като предлага на клиентите си три ключови гаранции. Първата гаранция е свързана с енергийния микс и доставките по отношение на количество, качество, цена и наличност; втората – с намаляване на енергийния разход и въглероден отпечатък на производствените им дейности, и третата – с гарантиране на функционирането на съоръженията чрез ангажименти към поддръжката.
 
Решения

  • Проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни съоръжения
  • Създаване на високорентабилни, екологични решения, включително с използване на биомаса, биогаз, оползотворяване на енергия и комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
  • Обхващане на технически, социални и финансови аспекти 
  • Управление на квотите за въглеродни емисии