Енергийно управление

„Веолия Енерджи Варна" е повече от доставчик на топлинна енергия – компанията следва промените в поведението на клиентите.


КЛИЕНТИТЕ СА В ОСНОВАТА НА СТРАТЕГИЯТА НИ
 • харта на клиента
 • прозрачност
 • търговска политика
 • корпоративна социална отговорност (ваучери за топла вода, пейки, енергоефективни врати)

 
Основни цели на Хартата на клиента:

 • да гарантираме най-добрата цена на топлинната енергия
 • чрез инвестиции в енергийна ефективност
 • чрез диверсификация на енергийния микс
 • чрез непрестанни усилия да оптимизираме разходите си
 • чрез бонуси и отстъпки за нашите редовни и лоялни клиенти
 • чрез сътрудничество с властите и институциите за получаване на гаранции

 

 • да предоставим най-добрите услуги
 • чрез непрекъснати подобрения съгласно изисквания и мнения, посочени в редовните ни проучвания на удовлетвореността на клиентите
 • чрез отговор на всички искания на клиентите в най-кратки срокове (до 5 дни от писмените запитвания, до 5 дни на писмените искания за ремонт и реакция до 120 минути на всяко обаждане за техническа авария - целта ни е всяка година да намаляваме времето за реакция);
 • чрез услуги за вътрешната инсталация;
 • чрез по-добра комуникация с клиентите.

 

 • да полагаме грижи за града ни, страната ни и планетата ни съобразно ангажимента ни за устойчиво развитие
 • чрез оптимизиране на въздействието на съоръженията ни върху околната среда
 • чрез непрекъснати иновации и използване на най-новите технологии
 • чрез партньорство с общината за публични проекти
 • чрез организиране на дни на отворените врати за всички граждани.