Енергийно управление

Veolia предоставя специфична експертиза, като дава възможност на компаниите и общините да оптимизират техническите, икономическите и екологичните показатели на съоръжения като сгради и отоплителни или охладителни мрежи.

ОТОПЛИТЕЛНИ И ОХЛАДИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА В ГРАДОВЕТЕ
Като световен лидер в сферата на отоплителните или охладителни мрежи, Веолия има уникален опит в тяхното проектиране, строителство и поддръжка в допълнение към обширното ноу-хау в областта на иновативните технологии, управлението на енергийните доставки, с фокус върху възобновяемите източници на енергия, и предоставянето на услуги за крайните потребители
 
ПОСТИГАНЕ НА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ГРАДСКАТА СРЕДА
Градските мрежи спестяват енергия и опазват околната среда по много начини. Те заменят хиляди индивидуални отоплителни системи с модерна, надеждна топлофикационна система и все по-често използват възобновяеми енергийни източници (биомаса) и оползотворена енергия (отпадъци, газообразни изхвърляния и др.). Те могат да бъдат свързвани и с централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или когенерации, които са много по-ефективни от конвенционалните методи.
 
БЪРЗО РАЗВИВАЩ СЕ СЕКТОР
Градските мрежи намаляват въглеродния отпечатък на градовете и зависимостта от изкопаемите горива. Поради тази причина, Европейският съюз насърчава тяхното развитие като начин за постигане на целите за спестяване на енергия и намаляване на емисиите от CO2. В Европа, Азия, САЩ и Русия все повече и повече градове обновяват и разширяват съществуващите си мрежи и изграждат нови. В Близкия изток охладителите системи са жизненоважни за развитието на съвременните градове. 
 
ВЕОЛИЯ: ДВИГАТЕЛ НА ПРОГРЕСА
Стотици градове по света, които се довериха на Веолия, разчитат на експертизата й по отношение на различни видове енергия – включително от въглища, газ, биомаса и геотермална енергия – за разработване на ефективни енергийни миксове. Те ценят техническата експертиза на Веолия и разчитат на качеството на отношенията с крайните потребители. Населените места печелят от категоричния й ангажимент по отношение на качеството, достъпността и цената на доставяната енергия. Експертният опит превръща Веолия в ценен партньор на градовете в борбата им срещу недостига на гориво, както и във връзка с градското планиране в по-широки аспекти. Веолия е важен фактор по отношение на развитието на градските мрежи в Европа, Китай, Северна Америка и Близкия изток. Веолия оперира в Полша в повече от 40 града. През  2011г. Варшава предостави на Веолия топлофикационната си мрежа, която обслужва 80% от населението, и със своите 1700 км е най-голямата в Европейския съюз. Освен това, Веолия изгражда и охладителната система на Абу Даби и експлоатира мрежите на няколко големи града в Америка, включително Бостън, Филаделфия и Балтимор. 
 
Решения
  • Проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на отоплителни и охладителни мрежи 
  • Управление на енергийните доставки с фокус върху възобновяемите източници на енергия
  • Услуги за крайния потребител