Управление на водите

Чрез доказания си оперативен модел, Веолия се е превърнала в надежден дългосрочен партньор на общините по целия свят по отношение на ВиК услугите и доставянето на питейна вода на милиони хора

На нашите партньори общини предоставяме:
 

  • Техническо ноу-хау – нови технологии, намаляване на водните загуби, фокусиране върху екологията
  • Ефективно управление – намаляване на експлоатационните разходи
  • Подобрено обслужване на клиенти
  • Професионално управление на човешките ресурси – значението на социалния диалог в рамките на компанията
  • Институт за екологичните услуги – собствен институт за обучение и дългосрочни програми за обучение
  • Фондация „Веолия“ - насърчаване и организиране на образователни събития и срещи на експерти по управление на водата, подпомагане на образованието на децата и на младежки проекти, насочени към опазване на околната среда и насърчаване на социални проекти