Подновен водопровод и рехабилитация на канал по бул. „Сливница“

В участъка от 346 м се подменят остарели тръби за питейния водопровод и се прави рехабилитация на канализационната система с използване и на устойчиви материали като стъклопласт.

В пълен ход, през най-малко натоварения период за трафика в София, е реконструкцията на водопровода и канализацията по южното платно на бул.“Сливница“ ( от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Христо Ботев“). В участъка от 346 м се подменят остарели тръби за питейния водопровод и се прави рехабилитация на канализационната система с използване и на устойчиви материали като стъклопласт. 

Така ще се повиши капацитетът и проводимостта за битовата и улична канализация. Проектът за 550 000 лева е част от Инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2017г.
В началото на септември ще приключи възстановяването на уличните настилки по бул. „Сливница“ и ул. „Отец Паисий“.