Политика за защита на личните данни на потребителите на сайта

Уважаеми потребители,

 

Вашите лични данни се обработват при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Веолия в България е въвела и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите данни. За нас е особено важно, събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

 

Ние обработваме Вашите лични данни – име, фамилия и имейл адрес, както и други данни, които може да ни предоставите само въз основа на Вашето съгласие (например телефонен номер или адрес на местоживеене), с цел да Ви предоставим пълна информация по Вашите запитвания, както и за всички услуги, предлагани от Веолия в България.

 

Данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица, вкл. и извън Европейския съюз, или за цели, различни от по-горе описаните.

 

Обработката и съхраняването на личните Ви данни няма да надхвърля периода, необходим за отговор на вашите запитвания, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство. 

 

Като субект на лични данни, Вие имате право да поискате информация относно това дали Вашите лични данни се обработват и с каква цел, също така можете да поискате от нас да направим корекция в предоставените от Вас лични данни или тяхното заличаване. 

 

В случай, че искате да упражните своите права като субект на лични данни или имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, можете да отправите вашите искания и въпроси, включително да оттеглите съгласието си, на следните имейл адреси: [email protected] или [email protected]. Информация за Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД): Надежда Чолакова; адрес: ул. "Бизнес парк София" №1, сгр. 2А. Ако сте подали жалба или искане на горепосочените имейл адреси до ДЛЗД, ние ще я разгледаме и ще Ви върнем отговор в рамките на 14 дни от подаването.

 

Също така, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз, или да се обърнете към съда.