Постижения на Веолия станаха достояние на слушателите на Дарик радио

Мариана Итева, регионален директор „Индустриално развитие” на Веолия за Централна и Източна Европа бе гост на Кирил Вълчев в предаването „Седмицата“ по Дарик радио.

Повод за срещата с представител на Веолия, която е най-голямата компания в света за комунални услуги - вода, преработка на отпадъци и ефективни енергийни решения както за бита, така и за индустрията, бе Международният ден на Земята – 22 април.

Мариана Итева сподели със слушателите, че основният фокус на компанията в момента е свързан с климатичните промени и намаляването на въглеродния отпечатък от производството в световен мащаб. Решенията и услугите, които Веолия предоставя са свързани с развиването на кръговата икономика, прилагането на принципа на кръговата икономика, за икономика, която е с по-нисък въглероден отпечатък и e по-щадяща за околната среда.  Философията и на Веолия  е  „Възобновяваме световните ресурси”, което е още по-валидно днес, когато в цял свят тенденцията е към недостиг на вода, недостиг на енергия, недостиг на ресурси, оскъпяване на ресурсите, които се добиват от околната среда. 
 

В радио-интервюто бяха дадени множество примери от шестте континента на света, където компанията работи за иновации, които допринасят чрез върхови технологии за опазването на околната среда, намаляване на черпенето на природни ресурси и на въглеродни емисии, което подпомага борбата срещу климатичните промени. Сред водещите постижения, които Веолия е постигнала,  бе даден и примерът с Пречиствателната станция за отпадъчни води на „Софийска вода“ край Кубратово, където чрез когенерация се произвежда топлинна и електрическа енергия при рециклирането на отпадъчните води. 

Големите компании, казва г-жа Итева, като „Нестле”, като „Данон”, „Фолксваген”, имат в корпоративната си политика заложени от години наред много стриктни цели за използване на източници на възобновяема енергия в тяхното производство, които например за някои компании те възлизат на 100 процента възобновяема енергия до 2030 година, намаляване на въглеродните емисии. Мариана Итева допълва, че „тези решения са свързани с големи промени в техния производствен процес и ние работим като партньори с такива компании, за да можем да им помогнем те да въведат тези решения, да променят производството си така че, да отделят по-малко въглеродни емисии или дори нула въглеродни емисии и да достигнат целта си от 100 процента възобновяема енергия, както и да намалят потреблението на вода.“