Повторно използване на водите

Повторното използване на пречистени отпадъчни води – втори живот за жизненоважен ресурс

 

Прясната вода е само 2.5% от водата, налична на Земята. С бързото нарастване на населението в света, ускорената урбанизация и глобалното затопляне, този ресурс става все по-оскъден.

Това днес е основно екологично, обществено и икономическо предизвикателство за градовете и промишлеността. Повторното използване на пречистени отпадъчни води е едно от решенията, които могат да се справят с това предизвикателство.

 

Предизвикателството според нас: много части на света са изложени на воден стрес

 

Социални и здравни рискове, спадащи селскостопански добиви, въздействие върху производителността в индустрията, конфликти при използването на ресурси, пожари и деградация на почвите – това са рискове за тези страни, ако те не успеят да намерят адекватни отговори. Повторното използване на пречистени отпадъчни води е очевидното решение в тези региони.

Има места, където водата наистина е изобилен и достъпен ресурс. Повторното използване на отпадъчни води е и по-евтино от производството на обезсолена вода или транспортирането на питейна вода на дълги разстояния.

Повторното използване на отпадъчни води е строго регламентирано на глобално (СЗО), европейско (Европейски съюз) и национално ниво.

 

Нашето решение

 

 

Веолия е в уникална позиция да обслужва индустрията, правителството и търговските субекти за подобряване на производителността, управление на водата, енергията и отпадъците