Примери

Днес индустриалният сектор е изправен пред серия от големи екологични, регулаторни, социални, икономически и оперативни предизвикателства. Затова различните индустрии вече търсят истински креативен партньор, който не предлага просто лесни решения, а въвежда иновации. Веолия се справя отлично с това постоянно предизвикателство.