Унищожаване на сирийски химически оръжия

С подкрепата на британското правителство за международната мисия за унищожаване на сирийски химически оръжия, ръководена от Организацията на обединените нации, на Веолия бе възложено да разруши 150 тона материали.
waste

Великобритания

Veolia_Business_map-RoyaumeUni

ДОГОВОР С БРИТАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Партидите от т. нар. химикали „прекурсори клас B” бяха изгорени във високотемпературната пещ (HTi) на Веолия в Елсмир Порт, близо до Ливърпул Великобритания, съгласно съществуващия договор за обработка на опасни отпадъци между Веолия и службата по обезвреждане (Disposal Services Authority), част от Министерството на отбраната на Великобритания.   
„Прекурсори клас B“ се използват при производството на химически оръжия, но в единична форма се класифицират само като опасни химически продукти. Тези компоненти обикновено се използват във фармацевтичната индустрия и са подобни на други химически продукти, които се обработват през годината от съоръжението в Елсмир Порт.

 

МНОГО ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Високотемпературната пещ се използва и за изгаряне на нискорадиоактивни отпадъци. Тя съответства на много високи стандарти за безопасност, отговаря на много високи екологични изисквания и подлежи на редовни строги проверки от съответните власти.
От техническа гледна точка съоръжението е едно от най-модерните в Европа, обработва около 100 000 тона опасни отпадъци годишно и там работят над 70 служителя.
Международната експертен опит на Веолия в сферата на обработка на опасни отпадъци беше решаващият фактор, за да падне изборът върху компанията от страна на британските власти за изпълнението на този търг с особено чувствителен предмет.

Естел Брашлянов
изпълнителен вицепрезидент от Веолия, директор на зона Северна Европа 
   

“В съоръжението на Веолия в Елсмир Порт се използват най-новите технологии за изгаряне, преработка на газ и пречистване на отпадъчна вода. Сертифицирано е по международните стандарти за качество и безопасност ISO9001, ISO14001 и OHSAS 18001.“

 

Основни цифри

 • Температура на изгаряне до 1 200°C 
   

Ползи за клиента

Елсмир Порт обработва силно токсични или остро мирищещи газове и течности

 • течни отпадъци и течности във варели
 • нискорадиоактивни отпадъци
 • фармацевтични продукти
 • замърсени опаковки и други материали
 • замърсена почва
 • утайки от нефтени продукти
 • чувствителни по приложението си специални военни продукти

 

Решения

 • третиране на опасни материали

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как трансформираме отпадъците във вторични суровини

Veolia_Business_map-RoyaumeUni

100 000 тона третирани опасни материали годишно от съоръженото в Елсмир

150 тона унищожени химични агенти „прекурсори клас B”