Биомасата заменя въглищата

Над 15% от общото количество енергия за топлопреносните мрежи се произвежда от биомаса.
energy

Полша

СЕРИОЗЕН АНГАЖИМЕНТ КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
 

В централите, които доставят енергия за топлопреносните мрежи за град Лодз, се произвежда енергия от биомаса. Далкия спомогна за модернизиране на системата, като инвестира в котли и комплексна система за логистика и доставки. В резултат на това през 2012г. над 15% от общото количество енергия за тези мрежи бе произведено от екологично чисти източници. Окуражени от тези успехи, двата града продължават да намаляват въглеродния си отпечатък, насърчавайки балансиран растеж и по-добро качество на живот на местните хора. Съгласно ангажимента си за постигане на високи резултати, Веолия предоставя пълна гама от услуги, включително ефективно управление на енергийните потребности, доставка на електроенергия и управление на отоплителни съоръжения.

ТРАЙНИ ПОДОБРЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

В Лодз се намира втората по големина топлопреносна мрежа в Полша, която задоволява 60% от потребностите на града от електроенергия и осигурява услуги за около 500 000 души. Познан се намира на 300 км на запад от Варшава и е един от най-големите градски центрове в страната с население от 600 000 души. Мрежата му предоставя отопление за 200 000 души. Далкия активно участва в инициативите за обновяване на центъра на града, като свързва сградите към топлопреносната мрежа и елиминира необходимостта от печки на въглища, които са основен източник на замърсяване с CO2 и представляват потенциална опасност от пожар.

 

Томаш Садзински
председател на съвета на специалната икономическа зона на Лодз

Благодарение на професионалния подход на Далкия към управлението на енергия, можем да предложим на инвеститорите икономически жизнеспособно природосъобразно решение за отопление, включващо интегрирано управление на отоплителните съоръжения.“

 

Основни цифри

  • 587 000 тона предотвратени емисии на CO2 в Познан и Лодз
  • 915 000 МВтч екологично чиста топлинна енергия годишно
     

 Ползи за клиентите

  • отлични експлоатационни резултати: оптимално управление на топлопреносните мрежи
  • принос към местното икономическо развитие
  • по-сигурно и разнообразно електрозахранване

 

Решения

  • гарантиране на качество, достъпност и конкурентни разходи за отопление чрез по-добър подход към енергийния микс, комплексна експлоатация и управление на съоръженията.
  • доставка на биомаса, монтаж и експлоатация.

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия

> See how we’re working to save water and energy

634 000 тона изгорена биомаса годишно

492 000 МВтч екологично чиста електроенергия годишно