Букурещ – Румъния

В Букурещ имаше чести наводнения главно поради лошото състояние на канализационната система за отвеждане на отпадъчни води. Специалистите на Веолия в Румъния предоставиха дългосрочно решение, което подобри ежедневието на местните хора.

Румъния

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА ВЕОЛИЯ

През 2009 г. при подновяването на договора за делегирано управление на ВиК услугите с град Букурещ, Веолия предложи в договора да включи извършване на оценка на главния канализационен колектор на града, т.нар. Ла касет (La Cassette). Констатациите бяха потресаващи: 70% запушване на колектора. Специалистите от Веолия констатираха също незавършена канализационна система и редица несъвършенства, които пречеха на функционирането на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.
 

 ТРАЙНИ ПОДОБРЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

Град Букурещ сключи договор на стойност 39 милиона евро с Апа Нова (Apa Nova), част от Веолия, за рехабилитация на главния колектор. От края на 2012 г. разширяването на обхвата позволи интегрирано управление на канализационната система и допринесе за по-добър живот на местните хора и по-високо качество на водата в река Дъмбовица, която минава през Букурещ, както и на водите в река Дунав.

 

Бруно Рош
директор на Веолия Румъния 

Помогнахме на град Букурещ да оптимизира инвестиционната си програма и да осигури по-рентабилна услуга, като в същото време подобрихме качеството на живот на местните хора.”

 

 

Ползи за клиентите

  • отлични експлоатационни резултати: оптимално управление на канализационната система и подобрения в експлоатацията на съоръженията
  • по-добро управление на активите
  • рентабилни инвестиции

 

Решения

  • пречистване на водата: пречистване на отпадъчна вода
  • пренос на водата: проектиране и монтаж на тръби, събиране и отвеждане на отпадъчни води, експлоатация и поддръжка
  • връзки с клиентите: връзки с клиентите и многоканално управление, управление на клиентски сметки
  • управление на данните и „интелигентни“ услуги: мониторинг на инфраструктурата в реално време, работни графици, динамично управление на активите
  • намалено въздействие върху околната среда: устойчиво управление на ресурсите

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия 

1 927 251 души, свързани към системата

2 700 км канализационна система