Денонощен мониторинг на водопроводна мрежа с дължина 4 470 км

През последните 10 години ВиК компанията за район Пудонг в Шанхай стана водеща със своя експертен опит при внедряване на най-съвременните технологии за управление на питейна вода.

Китай

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

В Шанхай  Веолия работи съгласно един от най-мащабните договори за ПЧП в Китай за доставяне на питейна вода. От 2002 г. населението на района Пудонг се е увеличило с над 1.5 милиона души. Размерът на водопреносната мрежа се е удвоил и текущото производство на питейна вода е около 1.5 милиона м3 на ден – над два пъти повече от това в Париж. Днес Веолия доставя повече вода на хората в Китай, отколкото на което и да е друго място по света.

 

МОНИТОРИНГ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С ДЪЛЖИНА 4 470 КМ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ВиК компанията има контролен център с най-модерните средства за управление на мрежата. Тази технология осигурява мониторинг в реално време на 34 сектора от мрежата за доставяне на питейна вода, като чрез 400 сензора се локализират и показват течове или замърсяване. Само с няколко клика служителите могат да видят 3D изображение на всички съоръжения със съответните технически спецификации. Системата е свързана с центъра за обслужване на клиенти и може да осигури актуална информация на жителите по телефона, по имейл или чрез текстово съобщение.

 

Режи Калмелс
директор, Веолия Азия
 

Предизвикателството е в това да насърчаваме устойчивото развитие в постоянно разрастващ се град, като същевременно подобряваме качеството на услугите. Това важи както за растежа, така и за технологиите. Винаги трябва да сме най-добрите в нашата сфера на дейност.“

 

Основни цифри

  • 1.5 милиона м3 вода на ден
  • 100% съответствие със стандартите за качество на водата

 

Ползи за клиентите

  • отлични експлоатационни резултати: по-ефективно водоснабдяване, мониторинг в реално време, подобряване на качеството на водата
  • по-ниски разходи и капиталови разходи
  • по-голяма удовлетвореност на клиентите

 

Решения

  • пречистване на водата:  Инженерно проектиране, производство, експлоатация и поддръжка
  • доставяне на водата: проектиране и изграждане на мрежа, разпределение на вода
  • връзки с клиентите: многоканално управление и връзки, управление на сметки, измерване
  • управление на данни и интелигентни услуги: мониторинг на инфраструктурата в реално време, работни графици, динамично управление на активи
  • човешки ресурси: управление на персонала, професионална подготовка

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте какво правим, за да осигурим по-добър достъп до вода 

3.7 милиона души - покритие на водоснабдителната мрежа 

4 470 км – дължина на водоснабдителната мрежа