Изключително ефективна отоплителна мрежа

В Харбин североизточен Китай Далкия изгражда и експлоатира изключително ефективно топлопреносната мрежа с мониторинг в реално време.
energy

Китай

ЕКОЛОГИЧНО И ЕНЕРГИЙНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Харбин има 9.5 милиона жители и е сред 10-те града с най-голямо население в Китай. Метеорологичните условия там са тежки, като средните температури са едва -9°C. След като придоби мажоритарен дял в китайската компания Yang Guang, Далкия подписа договор за изграждане на нова топлопреносна мрежа в югозападната част на града през 2007 г. Очаква се мрежата да отоплява 33 милиона м2 застроена площ на сгради на територия от 52 км2 до 2020 г. Целта е да се намали замърсяването от въглищни електроцентрали и да се намалят наполовина емисиите на парникови газове.
 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Новата система позволи да бъде спряна работата на редица отделни отоплителни централи и фабрични комини в района съгласно договора. Експертният опит на Далкия при оптимизирането на услуги – по-специално чрез използване на съоръжения с циркулиращ флуидизиран слой (CFB) и когенерация (CHP) – доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове и прах, получени при изгарянето на изкопаеми горива.
 

ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Далкия разработи и специална система за управление със сензори за измерване на промени в потреблението на енергия в реално време и бързо откриване на проблеми. Това доведе до увеличаване на енергийната ефективност с 40%.
 

Мохамед Ласри
директор Далкия Китай
 

Днес Далкия е еталон за експлоатация на топлопреносни мрежи в Китай, където чрез своя експертен опит в областта на енергийната ефективност компанията предоставя ефективни решения на основни проблеми на местните власти.

 

Ползи за клиентите

  • намаляване на замърсяването от  въглищни централи
  • по-малък въглероден отпечатък
  • енергийна оптимизация
  • по-надеждно топлоснабдяване

 

Решения

  • управление на производството и разпределение на топлинна енергия
  • специална система за мониторинг в реално време за оптимално управление на мрежата
  • програма за превантивна поддръжка
Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия  
> See how we’re working to save water and energy
 

14 милиона м2 отоплявана площ

40% по-висока енергийна ефективност