По-екологично чисто уиски

Компанията Diageo е създадена през 1997 г. чрез сливане между Guinness и Grand Metropolitan и днес е световен лидер в производството на бира, вино и спиртни напитки. Компанията реализира стратегия за по-малък разход на енергия и вода в основното си съоръжение в Шотландия.

ЕНЕРГОЕМКО СЪОРЪЖЕНИЕ

Дестилационната фабрика Roseisle в залива Мори Фърт се стреми да посрещне международния ръст в търсенето на уиски. Във фабриката се произвежда висококачествен малц за различки марки, включително J&B и Buchanan’s, където се произвеждат общо 12.6 милиона литра алкохол годишно.
Основно предизвикателство: Голямото потребление на енергия във фабриката и недостатъчното оползотворяване на вода, получена при дестилацията на уиски.
 

 НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ И ЕМИСИИТЕ НА CO2

В отговор на това предизвикателство, Далкия и Veolia разработиха уникално иновативно решение, което включва:

 • производство на гориво от кюспе (отработено зърно)
 • производство на биогаз от остатъчната течност от медните казани (ферментирала мъст)
 • производство на па̀ра от изкопаеми горива, биомаса и биогаз
 • преработка за повторна употреба на вода

 
Целта на Diageo е не само да намали разхода на енергия, но и да оползотворява и използва повторно водата в разположената наблизо фабрика за малц Diageo Maltings, както и да сведе до минимум въздействието върху местния водоносен хоризонт.

Основни цифри

 • 135 800 тона па̀ра годишно 
   

Ползи за клиента

 • използване на страничните продукти като източник на гориво
 • по-малък въглероден и воден отпечатък
 • по-малък разход на енергия
 • значително намалена уязвимост спрямо колебания в цените на изкопаемите горива

 

Решения

 • оползотворяване на биогаз от органични странични продукти
 • оползотворяване на биомаса (страничен продукт от процеса на дестилация)

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия 

Veolia_Business_map-RoyaumeUni

22 000 тона предотвратени емисии на CO2

320 000 м3 пречистена и повторно използвана вода