Подобряване на ефективността на обществените ВиК услуги

В Риалто, Веолия работи от името на Риалто Уотър Сървисиз (Rialto Water Services), компания, която отговаря за инвестициите в модернизирането на ВиК системите и подобряването на ефективността на обществените услуги.

НОВО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ 

Всяка заинтересована страна има ясно определена роля в структурата, утвърдена в Риалто: градът е собственик на инфраструктурата, като определя цените и дефинира и контролира стандартите за изпълнението;Риалто Уотър Сървисиз ( Rialto Water Services) финансира инвестициите, необходими за модернизацията и развитието на мрежите, а Веолияa отговоря за експлоатационното управление и подобряването на предоставяната услуга.
 

РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С БЮДЖЕТНИTE ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕД КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В САЩ
 

Новата концесия в Риалто осигурява начин за рефинансиране на градската ВиК система, без да се стига до приватизация. Концесията осигурява капитала, необходим за обновяването и подмяната на инфраструктурата, и така подобрява финансовия аспект на предоставяните услуги.
Веолия е подписала 30-годишен договор, който включва преназначаването на всички работници в общинските структури. 

 

Майк Стори
Административен управител на Риалто

“Работим с Веолия от няколко години и това споразумение ни дава възможност да осигурим непрекъснатост на услугата и максимална ефективност. За жителите на Риалто, това е най-добрата гаранция за постигане на резултати.”

 Основни цифри

  • 101 700 жители
  • 30-годишен договор

 
Ползи за клиентите

  • отлични експлоатационни резултати: подобряване на предоставяните услуги
  • контрол на разходите
  • висока степен на удовлетвореност на жителите по отношение на качеството на услугата

 
Решения

  • водоснабдяване: водоснабдителни и канализационни услуги; управление на мрежата, поддръжка и оптимизация
  • обслужване на клиентите: връзки с клиентите, управление на клиентски сметки, измерване и отчитане 

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как подобряваме достъпа до водоснабдяване