Широка гама от висококачествени услуги и иновативни решения

Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) е ВиК асоциациите за района около Париж (Greater Paris) – най-голямата във Франция и сред най-големите в Европа. През 2011 г. SEDIF отново се доверява на Веолия с нов 12-годишен договор за управление на публичните ВиК услуги – договор със силен фокус върху иновациите.

France

КЛЮЧОВ ДОГОВОР ЗА ВЕОЛИЯ

Около 250 милиона м3 вода годишно достига по тръби с дължина 8 800 км до над 4.4 млн. души в 149 общини в района около Париж. Да се предоставя услугата не е лесно, тъй като за пречистването на наличните речни водни ресурси се изискват сложни технологии.

НАЙ-ВИСОКИ ТЕХНИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ 
 

При предоставянето на услугата се използва контролният център  (СервО)ServO, чрез който се оптимизира производството, поддръжката на мрежата, аварийните ремонти, управлението на клиентски услуги и управлението на риска.
Вложените значителните усилия за намаляване на енергопотреблението, управление на емисиите и отпадъците и изпълнение на амбициозна програма за залесяване доведоха до въглеродно неутрална услуга – първото такова постижение на ВиК компания.
Проследимостта на водата се базира на модела, използван в хранително-вкусовата промишленост и гарантира на клиентите непрекъснат контрол на качеството на водата.
Технологията за отчитане от трето поколение  Телео(Téléo) ще бъде изцяло внедрена през 2015 г. и вече осигурява точен мониторинг на потреблението за половината от хората, които ползват услугата, както и позволява лесно откриване на течове.
Връзките с клиентите също се подобриха чрез услуги, адаптирани към различните типове клиенти и преки консултации с обществеността.

ВОДА ЗА ВСИЧКИ: СОЦИАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ВОДА
 

Веолия  предложи на  СЕДИФ  (SEDIF) цялостна достъпна програма за всички местни жители, включително за хора, които не са заявили услугата. Целта на инициативата е да се предоставя спешна подкрепа за плащане на сметките и таксите за ВиК услуги, както и помощ при справяне с трудни ситуации – например във връзка с незаконни обитатели, проекти за рехабилитация на жилища, съвместни имоти под нормалния стандарт – и превантивни мерки в партньорство с местни асоциации с цел повишаване на осведомеността на хората относно по-ефективното ползване на вода и управлението на сметки.
Всяка година Веолия използва 1% от приходите си от продажба на вода за инициативи за подкрепа на хора в района, в който работи  СЕДИФ(SEDIF). Общата сума за периода на договора ще бъде 25 милиона евро.

Основни цифри

 • 560 319 абоната за първата ВиК услуга, получила сертификатната марка за услуги NF Service mark – Център за връзки с клиентите от френската организация по стандартизация AFNOR Certification  
 • 5 838 семейства получиха спешна подкрепа през 2013 г.
 • 1.91 милиона евро бяха използвани за инициативи за подкрепа през 2013 г.

 
Ползи за клиентите

 • висококачествени услуги за всички жители
 • социални иновации

Решения

 • пречистване на водата: производство, експлоатация и поддръжка
 • доставяне на вода: разпределяне, експлоатация и поддръжка
 • връзки с клиентите: връзки с клиентите и мултиканално управление, управление на клиентски сметки, измерване
 • управление на данни и „интелигентни“ услуги: мониторинг в реално време на инфраструктурата, работни графици, динамично управление на активите, дистанционно отчитане, предупреждения за течове
 • управление на човешки ресурси: управление на персонала, професионално обучение
 • повишаване на осведомеността: програма за по-добър достъп до вода, социални тарифи, подкрепа, диалог със заинтересованите страни, кампания за по-ефективно ползване на вода
   
Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте какво правим, за да осигурим по-добър достъп до вода