Система за извеждане от експлоатация и демонтаж на нефтени и газови платформи, разположена на сушата

Веолия създава система за извеждане от експлоатация и демонтаж на излезли от експлоатация нефтени и газови платформи
waste

Великобритания

ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНА ШОТЛАНДИЯ

През следващите 30 години  е планиран демонтажът на 470  от общо 600 нефтени и газови платформи в Северно море. Това засяга основно Обединеното кралство, където ще се реализират около две трети от очакваните проекти за демонтаж. Очаква се дейността по останалите платформи да се извършва на територията на Холандия, Дания и Норвегия.
Освен това в Мексиканския залив има над 3 800 платформи, които следва да се изведат от експлоатация през следващите няколко десетилетия.
За да се справят с това ново екологично и техническо предизвикателство, Веолия и партньорите ѝ Peterson SBS и пристанище Леруик разработиха цялостна услуга по демонтаж на морските нефтени и газови платформи, която се извършва на сушата. 
В базата Грийнхед (Greenhead) на Шетландските острови, предназначена за Център за върхови постижения, се извършва безопасен демонтаж и рециклиране на около 99% от компонентите на платформите.

 

ВЕОЛИЯ – СИГУРЕН И НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

Процесът по демонтаж започва с подготовка в морето, която включва обезопасяване и почистване на платформата и тръбопроводите, изключване на оборудването и модулите и подготовка на водните, енергийни и въздушни съоръжения.
След това платформата се поставя на сушата в базата на Шетландските острови, за да започне обеззаразяване и извеждане от експлоатация. По време на целия процес се използва експертизата на Веолия за управление на опасни материали, за да се оптимизират и намалят остатъчните отпадъци по безопасен и екологично чист начин. Управлението на извеждането от експлоатация е сложно от логистична и техническа гледна точка. Затова големите нефтени и газови компании възлагат тази дейност само на специализирани компании като Веолия.

 

 
Естел Брашлянов
изпълнителен вицепрезидент от Veolia, директор за Северна Европа
 

"Базата ни на Шетландските острови е разположена на идеално място – до най-големите нефтени и газови полета в Северно море. Това разположение и фактът, че използваме иновативни безопасни технологии за демонтаж ни правят предпочитан партньор за големите нефтени и газови компании.“

  

Основни цифри

  • глобален пазар на стойност над 50 милиарда евро през следващите 15 години

 

Ползи за клиента

  • контролирани разходи
  • по-малък екологичен отпечатък
  • рециклиране/оползотворяване на материали
     

Решение

  • демонтаж на сложни инсталации

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как трансформираме отпадъците във вторични суровини 

средно 98% оползотворяване на материалите

Smaller environmental footprint