Унищожаване на сирийски химически оръжия

С подкрепата на британското правителство за международната мисия за унищожаване на сирийски химически оръжия, ръководена от Организацията на обединените нации, на Веолия бе възложено да разруши 150 тона материали.

ДОГОВОР С БРИТАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Партидите от т. нар. химикали „прекурсори клас B” бяха изгорени във високотемпературната пещ (HTi) на Веолия в Елсмир Порт, близо до Ливърпул Великобритания, съгласно съществуващия договор за обработка на опасни отпадъци между Веолия и службата по обезвреждане (Disposal Services Authority), част от Министерството на отбраната на Великобритания.   
„Прекурсори клас B“ се използват при производството на химически оръжия, но в единична форма се класифицират само като опасни химически продукти. Тези компоненти обикновено се използват във фармацевтичната индустрия и са подобни на други химически продукти, които се обработват през годината от съоръжението в Елсмир Порт.

 

МНОГО ВИСОКИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Високотемпературната пещ се използва и за изгаряне на нискорадиоактивни отпадъци. Тя съответства на много високи стандарти за безопасност, отговаря на много високи екологични изисквания и подлежи на редовни строги проверки от съответните власти.
От техническа гледна точка съоръжението е едно от най-модерните в Европа, обработва около 100 000 тона опасни отпадъци годишно и там работят над 70 служителя.
Международната експертен опит на Веолия в сферата на обработка на опасни отпадъци беше решаващият фактор, за да падне изборът върху компанията от страна на британските власти за изпълнението на този търг с особено чувствителен предмет.

Естел Брашлянов
изпълнителен вицепрезидент от Веолия, директор на зона Северна Европа 
   

“В съоръжението на Веолия в Елсмир Порт се използват най-новите технологии за изгаряне, преработка на газ и пречистване на отпадъчна вода. Сертифицирано е по международните стандарти за качество и безопасност ISO9001, ISO14001 и OHSAS 18001.“

 

Основни цифри

 • Температура на изгаряне до 1 200°C 
   

Ползи за клиента

Елсмир Порт обработва силно токсични или остро мирищещи газове и течности

 • течни отпадъци и течности във варели
 • нискорадиоактивни отпадъци
 • фармацевтични продукти
 • замърсени опаковки и други материали
 • замърсена почва
 • утайки от нефтени продукти
 • чувствителни по приложението си специални военни продукти

 

Решения

 • третиране на опасни материали

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как трансформираме отпадъците във вторични суровини

Veolia_Business_map-RoyaumeUni

100 000 тона третирани опасни материали годишно от съоръженото в Елсмир

150 тона унищожени химични агенти „прекурсори клас B”