Управление на отпадъците в 11 района в Лондон

Управлението на отпадъците в столицата изисква висококачествена услуга, непрестанни иновации и желание да се отговори на нуждите на клиентите.
waste

Великобритания

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Обединеното кралство си е поставило амбициозната цел да оползотворява енергия и отпадъци. Постигането на успех изисква непрекъснати усилия за повишаване на информираността на общността и насърчаване на жителите да променят навиците си и рециклират повече.
 
Веолия работи в Лондон от 1992 г. и в момента предоставя услуги по рециклиране, почистване на града, управление на отпадъците и поддръжка на парковетв и градинитв в 11 района на Лондон, вкл. Уестминстър (Westminster), Камдън ( Camden), Тауър Хамлетс(Tower Hamlets), Ламбет (Lambeth), Брент (Brent) и Саутуорк (Southwark). Веолия внедрява и иновационни решения за обработка на отпадъци и тяхното оползотворяване за малки и големи организации като хотел "Клариджис", университета „Кингстън“ и Лондонската полиция.

 

ИНОВАЦИИ НА ВСЯКА ЕТАП ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ
 

Центровете за сортиране на отпадъци в Лондон, експлоатирани от Веолия, са оборудвани със системи, проектирани да подобряват скоростта  на преработката на пластмаса, стъкло, алуминий,стомана, картон и хартия. Един от най-съвременните центрове за интегрирано управление на отпадъци в Саутуърк е оборудвано със станция за механично и биологично сортиране, в което се обработват остатъчните отпадъци, събрани при разделянето на годни за вторична употреба и биоразградими компоненти, които се преработват в гориво. Освен това, станцията в югоизточен Лондон за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за оползотворяване на енергия в момента подпомага градската топлопреносна мрежа, като осигурява устойчив източник на отопление и гореща вода за 2 500 местни домакинства от неподлежащи на вторична употреба отпадъци, които се обработват в станцията.

 

Дебора Колинс
Стратегически директор „Околна среда и отдих“ към местния съвет на Саутуорк. 
 

"Съоръжението за интегрирано управление на отпадъците в Саутуорк (Southwark) ни дава възможност да постигнем високи темпове на преработка на висококачествени материали. Без договора с Веолия и инвестициите, от страна на правителството на Великобритания и от Веолия, нямаше да постигнем това, което имаме в момента."

  Основни цифри

 • Обслужване на 2 870 000 жители и 1 130 000 имота
 • 1,6 млн. тона отпадъци обработени всяка година
 • 4 000 служители и 1 500 автомобила

 
Ползи за клиентите

 • Отлично качество на услугата
 • По-високи темпове на оползотворяване и преработка на отпадъци
 • Технически иновации и иновации за общността

 
Решения
 

 • Логистика: традиционно и иновативно събиране на отпадъци
 • Почистване на града
 • Разделяне на отпадъците: много прецизно сортиране, сортиране с дистанционно управление и механично и биологично сортиране
 • Рециклиране: рециклиране на вторични суровини
 • Оползотворяване на енергия: съоръжениe за оползотворяване на енергия; производство на гориво от отпадъци (RDF гориво)
 • Управление на човешките ресурси: управление на персонала, професионалнa подготовка

Подобряване на информираността: диалог със заинтересованите лица, стимулиране чрез стойността на услугата, обучение и създадени за целта екипи.
 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте как превръщаме отпадъците във вторични суровини