Услуги по цялостното оползотворяване и рециклиране на вагонния жп парк, излязъл от експлоатация

Извеждането от експлоатация на вагонния жп парк е сериозно техническо и екологично предизвикателство. Има много малко компании, които могат да предложат целия спектър от нужната експертиза, включително логистика, демонтаж, отстраняване на азбеста, оползотворяване на материалите, за да се стигне до преработката на преработваеми и отпадъци, които не подлежат на преработка.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ВЪВ ФРАНЦИЯ С БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

За целите на обработката на подвижния състав, Веолия изгради специална стерилна стая за работа с азбест в напълно изолирана среда, което предотвратява разпространяването на прах. Държавните инспектори са на мнение, че добре охраняваната станция в Torvilliers, до град Троа, е „съоръжение за пример“.
 
Всеки вагон се демонтира на площадката, за да бъдат свалени седалките и стъпалата. След това той бива откарван в стерилната стая за отстраняване на азбеста, което се извършва от квалифицирани специалисти. 

 

97 % ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ 

След това започват операциите по почистването. Веолия проектира затворен кръг за пречистване на използваната вода  като гарантира, че водата, използвана за чистенето на подвижния състав, е филтрирана и пречистена преди да бъде използвана отново за другите вагони. Последният етап от демонтажа включва отстраняването на скелета и на прозорците. След това различните оползотворявани метали биват сортирани и преработени.
 
Веолия може да оползотвори 97 % от материалите, използвани във влаковете, за производството на 85 % стомана, 10 % други метали (мед, неръждаема стомана и алуминий) и 2 % други материали (стъкло). Повторната употреба на материалите помага да бъде намален натискът върху природните ресурси и пазарите на суровини.

 

ПАСКАЛ ТИСО
Изпълнителен директор на компания Bartin Recycling, специализиран филиал на Veolia Environmental Services, Франция 

“Този договор е първи по рода си за Франция. Той представя по най-добрия възможен начин комплексният характер на процесите по извеждане от експлоатация, които се нуждаят от комбинация от технически умения, безопасност и пълно проследяване на всеки един етап, от разкомплектоването до рециклирането, за по-доброто опазване на околната среда”

  

Ползи за клиентите

  • комплексни услуги, които включват всички дейности, свързани с подвижния състав, по оползотворяването и рециклирането на вторични суровини.
  • оптимално оползотворяване на материали

 

Решения

  • разглобяване
  • отстраняване на азбест
  • почистване
  • оползотворяване на материали 

 

Научете как Veolia възобновява световните ресурси

> Вижте как трансформираме отпадъците във вторични суровини

317 демонтирани, рециклирани и повторно използвани вагони

Оптимално оползотворяване на отпадъци