Възстановяване и рециклиране на 300 000 тона мебели от обществени сгради

Във Франция излезлите от употреба продукти са управлявани от екологични организации в съответствие с концепцията за "разширената отговорност на производителя" (EPR). Веолия работи от името на една от тези организации, Eco-MOBILIER, като събира и преработва мебелите, използваните в 48 административни области в цялата страна.
waste

Франция

РЕШЕНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ

Eco-mobilier е екологична организация с нестопанска цел, оторизирана от Министерството на екологията, устойчивото развитие и енергетиката на Франция. Eco-mobilier планира услугите, свързани със събирането и рециклирането на използваните мебели. Организацията, която е създадена от производители и доставчици на мебели, допринася за успешния преход на индустрията към по-екологично съобразни практики в съответствие с критериите за вторична преработка.
 

1.7 МЛН. ТОНА МЕБЕЛИ, ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 

Веолия ще рециклира почти 300 000 тона мебели през 2014. Материалите, включително дървесина, метал и пластмаса, ще бъдат разделени във високопроизводителните сортировъчни центровете на компанията във Франция. Някои от тези материали ще бъдат преработени за осигуряване на вторични суровини, а останалите ще бъдат използвани като твърди възстановени горива (RDF) и енергия. 
 

АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ

Веолия си е поставила за цел да преработи 300 000 тона мебели през 2015 г. и почти 800 000 тона в дългосрочен план.
Eco-mobilier цели повторната употреба и рециклирането на 45 % от мебелите към края на 2015 г. и на 80 % до 2017 г. Веолия ще участва активно, подпомагайки Eco-mobilier да постигне тези цели. 

 

Марк Антоан Белте
Директор „Рециклиране“,  Veolia Propreté, Франция  

“Екологичните организации си поставят цели, които включват и оползотворяване, и рециклиране. Със своите промишлени ресурси, присъствието си в цялата страна и веригата си за доставки, Веолия се справя с предизвикателството да постигне тези амбициозните цели.”

 

 

 Основни цифри

  • 45 % от изхвърлените мебели да бъдат използвани повторно или рециклирани до края на 2015

 

Ползи за клиентите

  • ефективни услуги по събирането на отпадъците
  • подобряване на рециклирането на материали

 

Решения

  • логистика: традиционни и иновативно услуги по събирането на отпадъци
  • процес по разделяне на отпадъците: високо ефективно сортиране на отпадъци и сортиране с дистанционно управление
  • оползотворяване на материалите: производство на рециклирани вторични материали
  • енергия от отпадъци: суровина за станциите, произвеждащи енергия от отпадъци и за производството на твърди възстановени горива(RDF)
  • човешки ресурси: управление на персонала и професионална подготовка
  • повишаване на информираността: диалог със заинтересуваните страни; кампании, които демонстрират колко важно е сортирането 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия  

48 административни структури във Франция 

300,000 тона използвани мебели, преработени през 2014