Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД

Клиент: Лабимекс АД възлага анализ на отпадъчни води от обект на Монделийз България Продакшън ЕООД, гр. Своге, ПСОВ

Клиент Лабимекс АД възлага анализ на отпадъчни води от обект на Монделийз България Продакшън ЕООД, гр. Своге, ПСОВ

Пробовземане, транспорт и анализ на проби от отпадъчни води от обекта

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД вече близо 10 години

Обхват на услугата

Лабораторната услуга, предоставяна на фирма Лабимекс ООД включва взимане на проби от отпадъчни води, транспорт на пробите и анализ от обект на Монделийз България Продакшън ЕООД, гр. Своге, ПСОВ.

Добавена стойност

Анализите се провеждат по акредитирани методи, базирани на признати международни стандарти или вътрешно-лабораторни методи.

Благодарение на специализирания софтуер за лабораторен мениджмънт ЛИК към Софийска вода АД осигурява пълен контрол и проследимост на пробата във всеки един момент. Чрез множество успешни участия в международни тестове за пригодност, лабораторията е доказала своята компетентност и валидност на резултатите, които дава на клиентите си.

Като изпълнител, ЛИК провежда дейността си в уговорените срокове и издава протоколи от изпитване в съответствие със стандарта за акредитация.

Високата квалификация на специалистите на ЛИК към Софийска вода АД в областта на аналитичната химия и биологията им позволява да осигуряват на клиентите си адекватни и изключително полезни консултации в интересуващите ги области на приложение.

* Услугата се извършва на територията на цялата страна и можете да я заявите да на [email protected], на тел. 0800 1 21 21 или в

Етапи на услугата, която предлагаме и Защо да изберете нас?

Съдействие при Заявяване на услугата | Защо да изберете нас?

Предоставяне на оферта

Бърза реакция и отзивчивост

Консултация за подходящи анализи

Сключване на договор

Пробовземане | Защо да изберете нас?

Осигурен транспорт и условия за съхранение на пробата

Пълна проследимост на всяка проба

Предоставяне на специализрани съдове

Указания за вземане на проби от клиент

Вземане на проби извън района на София

Провеждане на изпитвания | Защо да изберете нас?

Високотехнологична апаратура и квалифицирани служители

Ежедневен контрол на качеството на изпитване, апаратурата и методите за изпитване

Метрологична проследимост на резултатите.

Осигурена валидност и достоверност на резултатите

Анонимност при анализ и конфиденциалност при получаване на резултати

Генериране на протокол от изпитването | Защо да изберете нас?

До 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата

Интерпретация и анализ на резултатите

Обявяване на съответствието

съгласно нормативен документ/ спецификация

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода е

високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на Софийска вода е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.