СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Индустриален сектор, Електроника

СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Проектиране, изграждане, превантивна поддръжка и ремонт на оборудване за отопление, вентилация и климатизация, с цел осигуряване на непрекъсната работа на ОВК инсталациите.

Предизвикателството

Сенсата Технолоджис Холдинг Н.В. (Ню Йоркска фондова борса: ST) е глобална индустриална и технологична компания, лидер в разработката, производството и продажбата на сензори и системи за контрол. Произвежда широка гама персонализирани иновативни сензори и системи за контрол на критично важни приложения, като термични прекъсвачи в самолети, сензори за налягане в автомобилни системи и биметални устройства за контрол на тока и температурата в електрическите двигатели.

Поради високото натоварване на производствените линии, от изключителна важност за Сенсата е да поддържа стабилен микроклимат в производствените помещения. Всяко потенциално спиране на ОВиК инсталациите води до нежелани прекъсвания на работния процес и сериозни производствени загуби.

Сенсата потърси надежден партньор, способен да гарантира непрекъсната (24/7) работа на инсталациите.

Решението на Веолия

  • Реализация на многобройни проекти за преустройство, изграждане и оптимизация на ОВиК оборудване
  • Превантивна поддръжка
  • Осигуряване на сервизни екипи 24/7
  • Планови и аварийни ремонти на ОВиК оборудване

гр. Ботевград, гр. София,

гр. Пловдив

 

Дейност: поддръжка

ОВК инсталации,

обслужващи >12 000 м2

производствена площ

 

Обслужване на над 23 климатични устройства и 12 чилъра

 

Разширяване на обхвата на решенията за спестяване на енергия

Ползите

  • Разполагаемост и оптимизация на съоръженията за отопление, вентилация и климатизация
  • Намалено време за ремонт и осигурена постоянна техническа поддръжка
  • Подобряване на комфорта и качеството на микроклимата, което допринася за увеличена производителност на поточната линия и ефективност на персонала
  • Гарантирано време за реакция и отстраняване на повреди
  • Съдействие при избор на ново оборудване