Нашите услуги

Нашите услуги: Вода

Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.

Нашите експери могат да Ви съдействат да проследявате и подобрявате цикъла на пречистването на питейната вода и отпадъчните води, оползотворяването на утайките и производството на зелена енергия, да съкращавате разходите, изпълнявайки целите си и спазвайки регулаторните изисквания. Предлагаме оферти при поискване и технически решения, разработени индивидуално за Вашия обект и/ или бизнеси.

Нашите услуги: Енергия

Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и експлоатационните разходи и въглеродните емисии.

Нашите експери могат да ви помогнат да следите и оптимизирате консумацията на енергия и вода, да намалите разходите си, да постигнете целите си за ефективност и устойчивост, гарантирайки поддържката на инсталациите в съответствие с регулаторните изисквания и тези по отношение на околната среда.

Пазари и решения

Групата Веолия разработва и предоставя решения за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и отпадъците, с което допринася за устойчивото развитие на общностите и индустриите.

Чрез дейностите в тези три допълващи се направления Веолия помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и възстановяването им.

Вижте повече за решенията, които Веолия предлага на пазарите от тези видеа

 

Референции от България

Нашите общински, бизнес и индустриални клиенти

Преобразяваме начина, по който нашите клиенти предоставят услуги, с подход, гарантиращ, че те запазват своята ефективност и конкурентоспособност.