София демонстрира примери как кръговата икономика обединява бизнес и наука в борбата с климатичните промени

Доброто взаимодействие между бизнеса, университетите, общините, държавните администрации и неправителствените организации е ключов фактор за прилагане на адекватни мерки за опазване на природата.

Доброто взаимодействие между бизнеса, университетите, общините, държавните администрации и неправителствените организации е ключов фактор за прилагане на адекватни мерки за опазване на природата. До това становище стигнаха участниците на кръгла маса, организирана от „Софийска вода“ - част от „Веолия“, посветена на конференцията за климата COP 21 и борбата с климатичните промени.

„Всички хора сме отговорни за опазването на нашата планета и можем да допринесем за устойчивото развитие и опазването на природните ресурси. Това е и един от водещите принципи в политиката на „Веолия“ в световен мащаб, която също така се прилага на практика и в „Софийска вода“, заяви Арно Валто, заместник-изпълнителен директор на „Софийска вода“. 

„Веолия“ е поела три ангажимента за работа с цел възобновяване на ресурсите на планетата. Първият е устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на кръговата икономика. Вторият е за активен принос в борбата срещу измененията на климата, а третият - опазване и възстановяване на биоразнообразието“, подчерта Валто.

„Пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово е реален пример за кръгова икономика в България“, категоричен бе Станислав Станев, директор „Експлоатация и поддръжка“ в „Софийска вода“. „Благодарение на работещата когенерация пречиствателната станция е енергийно независима и сама осигурява необходимите енергийни ресурси за работата си.  Станцията работи вече 30 години и през това време е върнала над 4,2 млрд. кубични метра отпадъчна вода чиста в природата. Това количество е осем пъти по-голямо от обема на язовир „Искър“, обясни Станев.

„Заедно със „Софийска вода“ работим по много проекти, свързани с опазването на околната среда“, заяви професор Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Нейни студенти представиха  проект за изчисляване на въглеродния отпечатък на станцията, който е изготвен с помощта на компанията.

Иновативен проект, пример за въздействието на кръговата икономика върху качеството на живот в градска среда, който ще пести въглеродни емисии и е възможно да стане пилотен за съвременни урбанистични и екологични градски решения, представи изпълнителният директор на „Веолия Енерджи“ - Варна инж. Тодор Николов. Проектът „Зелено Трошево“ в морската столица е пример за добро взаимодействие между енергийно топлофикационно дружество, местната власт и висше учебно заведение. 

Голям интерес предизвика представянето на работата на новоизграденото столично предприятие за третиране на отпадъци. Директорът инженер Николай Савов обясни, че заводът работи съгласно график за поетапно натоварване.

В кръглата маса участваха видни икономисти, студенти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Техническия университет в София и др. Инициативата е тематично обвързана с провеждащата се в момента международна конференция на ООН в Париж за глобалните климатични промени (COP 21).