„Софийска вода“ АД използва безизкопна технология за подмяна на стратегически водопровод

Това позволи отстраняването на възникналата авария на тръби с голям диаметър, които бяха сериозно корозирали и преминаваха под трасето на булевард „Пейо Яворов“. В тясна координация със Столична община бе избегнато както спирането на водата, така и затварянето на основна пътна артерия в София.

„Софийска вода“ АД използва безизкопна технология за подмяна на двете тръби на основния водопровод, захранващ резервоар „Лозенец“. Това позволи отстраняването на възникналата авария на тръби с голям диаметър, които бяха сериозно корозирали и преминаваха под трасето на булевард  „Пейо Яворов“.
В тясна координация със Столична община бе избегнато както спирането на водата, така и затварянето на основна пътна артерия в София. Двете тръби са с диаметър 900 мм и  положени през 1929 и 1953 година.

Използваната безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място“ представлява вмъкване на материал, напоен с епоксидна смола вътре в тръбата. Материалът плътно прилепва по вътрешността на засегнатите тръби, които предварително се почистват до гладка повърхност. Всъщност след залепването по тръбата вътре се образува нова тръба, чиято експлоатационна годност е повече от 50 години. ВиК специалистите наричат разговорно тази технология „ръкав“ или „чорап“, заради визуалната прилика, която се получава при полагането и разпъването на материала.

„Софийска вода”, част от “Веолия“, прилага на свои инвестиционни обекти безизкопни технологии, за да намали неудобствата за жителите на столицата и  да запази ненарушени настилките и при работи на участъци, които не позволяват други строителни методи.