“Софийска вода” обяви старта на стипендиантска програма 2015 за студенти в УАСГ

Чрез нея се търсят най-амбициозните бъдещи специалисти в областта на инженерните ВиК науки. Основната идея на програмата е да се насърчат и стимулират студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ да стартират своето кариерно развитие като осъществят на практика добрите си идеи.

За втора поредна година „Софийска вода“, част от международния лидер във ВиК услугите, ефективни и екологично устойчиви енергийни технологии и преработката на отпадъци „Веолия“, даде старт на стипендиантска програма за учебната 2015 – 2016 г.

Мотивационната програма за бъдещи ВиК инженери дебютира миналата година и е насочена към възпитаниците от Хидротехническия факултет на УАСГ. 

Чрез нея се търсят най-амбициозните бъдещи специалисти в областта на инженерните ВиК науки. Основната идея на програмата е да се насърчат и стимулират студентите  от  Хидротехническия факултет на УАСГ да стартират своето кариерно развитие като осъществят на практика добрите си идеи. 

„Беше истинско удоволствие да участвам в програмата и да реализирам идеите си. Благодарна съм за възможността да стана част от екип от истински професионалисти и да получа покана да остана на работа в Пречиствателната станция за отпадъчни води Кубратово. За мен, като човек с траен интерес в областта, стипендията „Веолия“, не само ми помогна да науча нови неща и да приложа на практика знанията си, но ми даде шанс да стартирам кариерата си“, заяви Таня Игнатова, първият стипендиант по програмата, която след успешно реализиран проект бе  назначена на постоянна позиция в компанията.

„Софийска вода“ подкрепя и  насърчава способни и амбициозни млади хора като инвестира в тяхното бъдеще. Това е и една от причините повече от 14 години компанията да реализира и стажантската програма „Предизвикай бъдещето“, която годишно привлича средно над 800 кандидати за участие, като средно 30 от тях стават част от екипа за летните месеци, а някои получават и предложение за работа след края на стажа си. 

Идеята да се дават повече шансове на младите специалисти „Софийска вода“ материализира и във второ направление през 2014 година, когато се  учреди ежегодната стипендия „Веолия“.

Право да кандидатстват за стипендия има всеки студент или екип от студенти, редовно обучение в УАСГ, записани в четвърти и пети курс на обучение. Всеки кандидат или екип ще трябва да представи своя идея за  развитие и изпълнение на конкретен проект в областта на пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и канализация, хидравлично моделиране или друг аспект от дейността на “Софийска вода“ АД, който би подобрил ефективността на работата на компанията в съответната сфера. Различното в този проект е, че одобрените стипендианти имат възможност не само да дадат добра идея, но и им се предоставя реално професионално поле да я реализират в рамките на 2016г., под менторството на специалист от „Софийска вода“ АД.